Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulevaisuuden Järvenpäässä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Keski-Uudellamaalla vastaa Keusote. Hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutuessa vastuu näistä palveluista siirtyy edelleen Keski-Uudenmaan maakunnan vastuulle. Sosialidemokraatit tukevat Marinin hallituksen pyrkimystä siirtää pysyvästi sote-palvelut kuntaa leveämmille harteille.

Koronakriisi, kuntayhtymän perustamiseen liittyvät haasteet ja kuntien heikentynyt taloudellinen tilanne ovat vaikeuttaneet Keusoten toimintaa. Haasteista huolimatta sosialidemokraatit pitävät tärkeänä, että kaupungin asukkailla on mahdollisuus saada tarvitsemansa palvelut sujuvasti ja laadukkaasti. Perusterveydenhuoltoon panostamalla kyetään vähentämään tarvetta kalliin erikoissairaanhoidon käytölle, josta vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

Niin Keusoten kuin tulevan maakunnankin aikana sosialidemokraattien kärkitavoitteina ovat sujuva hoitoon pääsy, ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen ja monipuolisten palveluiden tarjoaminen kaikenikäisille matalalla kynnyksellä. Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen (JUST) toimintaa tulee seurata ja kehittää jatkuvasti käyttäjiä kuunnellen.

Niin ennen sote-uudistuksen toteutumista, kuin sen jälkeenkin, kaupungin tulee vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) palveluita. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluita tulee tarjota kaikenikäisille kuntalaisille. Hyte on tulevaisuuden kunnan ydintoimintaa.

Järvenpäässä ikääntyneiden osuus kasvaa nopeasti. Tämä lisää entisestään tarvetta toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille. Sosialidemokraattien tavoitteena on, että palveluiden ja tukevien toimenpiteiden avulla jokaiselle ikäihmiselle turvataan arvokas vanhuus.

Järvenpään sosialidemokraattien tavoitteena on:

  • Turvata kaikissa Keusoten järjestämissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sujuva ja oikea-aikainen hoitoon ja palveluun pääsy. Tämä koskee etenkin hoitaja- ja lääkärivastaanottoa sekä sosiaalityön palveluja.
  • Panostaa perusterveydenhuoltoon, jotta erikoissairaanhoidon käytöltä vältyttäisiin.
  • Taata ikäihmisille    arvokas vanhuus kotiin tuotavien palveluiden, kotihoidon ja palveluasumisen sekä monipuolisen hyvinvointia tukevan toiminnan avulla.
  • Siirtää painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, mikä vähentää tarvetta myöhemmälle raskaampien palveluiden käytölle.
  • Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen erityisesti asiakkailta ja henkilöstöltä saadun palautteen perusteella.
  • Lasten, nuorten ja perheiden sekä erityisryhmien tarpeiden huomioiminen palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa koko kuntayhtymän alueella.
  • Keusotessa laaditaan mielenterveysstrategia,  jonka keskeiseksi tavoitteeksi asetetaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntayhtymän alueella.
  • Eläkeläisneuvoston ja vammaisneuvoston asemaa vahvistetaan, mikä tarkoittaa neuvostojen kuulemista nykyistä monipuolisemmin ja useammin päätöksenteossa.