Valtuustoaloitteet

Tältä sivulta löydät Järvenpään sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja ryhmämme jäsenten vaalikaudella 2017-2021 ja 2021-2025 tekemät valtuustoaloitteet.

Valtuustoaloitteet valtuustokaudella 2021-2025

Valtuustoaloite: Vanhankylänniemen saunan kunnostus kansansaunaksi
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.8.2021
Satu Tuominen ja 14 valtuutettua.

Sosiaalidemokraattinenryhmä ehdottaakin, että kaupunki kartoittaisi vanhan saunarakennuksen kunnostamistatai laajentamista esim. kansansauna – tai ns. ”uimapukusaunan” -tyyppiseksi ratkaisuksi.Toisena vaihtoehtona uusi kansansauna. Molemmissa tulisi ottaa huomioon myös liikuntarajoitteisuus.


Lue aloite kokonaisuudessaan: https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_2382021/Valtuustoaloite__Vanhankylanniemen_sauna(21579)

Valtuustoaloitteet valtuustokaudella 2017-2021

Valtuustoaloite: Niittyjen perustaminen Järvenpäähän
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.6.2021
Pirjo Komulainen ja 20 valtuutettua

Järvenpään sos.dem. valtuustoryhmä esittää, että Järvenpään kaupunki tekee suunnitelman sopivien nurmialueiden muuttamisen kukkaniityiksi. Niityn perustamiskustannukset muuttuvat pian kustannussäästöksi, kun nurmialueiden leikkaamisen tarve vähenee. Niityn leikkaaminenhan tapahtuu kerran tai kaksi kesässä kun kukat ovat siementäneet tulevan vuoden siemenet maahan.

Lue aloite kokonaisuudessaan: https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_2382021/Valtuustoaloite__Niittyjen_perustaminen_(21578)

Valtuustoaloite: Järvenpäässä otetaan käyttöön terveet tilat 2028 ohjelma
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.2.2021
Satu Haaparanta ja 14 valtuutettua

Ehdotan, että Järvenpää ottaa käyttöönsä Terveet tilat 2028 -ohjelman ja selvittää mahdollisuutta palkata oman sisäilmaasiantuntijan sekä rakennusalan ammattitaitoisen valvojan, edustamaan kaupunkia erilaisissa rakennusprojekteissa.

Lue aloite kokonaisuudessaan: https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_1522021/Valtuustoaloite_Jarvenpaassa_otetaan_kay(18747)

Valtuustoaloite: Valtuustoaloitteet kaupungin nettisivuille
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2020
Pirjo Komulainen ja 22 valtuutettua

Me allekirjoittaneet esitämme, että Järvenpään kaupungissa tullaan siirtymään käytäntöön, jossa kaikki valtuustoaloitteet ja niiden käsittelytilanne julkaistaan kaupungin kotisivulla. Näin sekä
kuntalaisten että luottamushenkilöiden on helppo löytää kaikki jätetyt valtuustoaloitteet ja niiden käsittely sekä mihin toimenpiteisiin aloitteiden johdosta on ryhdytty.


Lue aloite kokonaisuudessaan: https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_1562020/Valtuustoaloite_Valtuustoaloitteet_kaupu(16027)

Valtuustoaloite: Järvenpään kaupungin Uuden Vuoden ilotulituksen korvaaminen laservaloesityksellä
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.2.2019
Pirjo Komulainen ja 24 valtuutettua

Me allekirjoittaneet valtuutetut emme halua kieltää ilotulituksia, mutta ehdotamme että Järvenpään kaupunki on tässäkin asiassa edelläkävijä ja selvittää mahdollisuuksia korvata nykyinen Uuden Vuoden ilotulitus laservaloesityksellä.

Lue aloite kokonaisuudessaan: https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_2522019/Valtuustoaloite_Jarvenpaan_kaupungin_Uud(8975)

Valtuustoaloite: Maksuttomista työvälineistä ja -tarvikkeista järvenpääläisille toisen asteen opiskelijoille
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.10.2018
Ulla-Mari Karhu ja 23 valtuutettua

Me allekirjoittaneet esitämme, että Järvenpää selvittää ja valmistelee mallin, joka mahdollistaa jokaiselle järvenpääläiselle peruskoulun päättävälle ja toisen asteen koulutusta vailla olevalle maksuttomat toisen asteen koulutuksen työvälineet ja -tarvikkeet.

Lue aloite kokonaisuudessaan: https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_22102018/Valtuustoaloite_UllaMari_Karhu_ja_23_val(5763)

Valtuustoaloite: Nuorten aktivoimiseen tähtäävästä työpajasta
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.8.2018
Satu Haaparanta ja 32 valtuutettua

Me allekirjoittaneet toivomme, että kaupunki tutkii/etsii mahdollisuutta
vuokrata tarvittavaa tilaa työpajatoiminnalle sekä miettii voisiko kyseisen
työpajan toteuttaa jo vuonna 2019 Järvenpäässä.


Lue aloite kokonaisuudessaan: https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_1792018/ValtuustoaloiteSatu_Haaparanta_ja_32_val(4663)

Valtuustoaloite: Vuosittaiset kuntalaistilaisuudet
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.6.2018
Kaija Tuuri ja 27 valtuutettua

Ehdotan, että vuosittain valtuuston neuvottelukunta järjestää yhdestä kahteen kertaan kuntalaistilaisuuden. Ryhmät vuorollaan (yksin, kaksin tai yhdessä) organisoivat kulloinkin ajankohtaisesta ja näkökulmastaan tärkeästä teemasta kuntalaisille, muille päättäjille ja sidosryhmille suunnatun avoimen asukastilaisuuden.

Lue aloite kokonaisuudessaan: https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_1862018/Valtuustoaloite_Kaija_Tuuri_ja_27_valtuu(3768)

Valtuustoaloite: Sisäisen joukkoliikenteen maksuttomuuteen siirtymisen vaikutusten arviointi
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.6.2018
Pirjo Komulainen ja 26 valtuutettua

Me allekirjoittaneet esitämme, että Järvenpään kaupunki selvittää mahdollisuuden siirtyä maksuttomaan sisäiseen joukkoliikenteeseen järvenpääläisten peruskoululaisten osalta.

Lue aloite kokonaisuudessaan: https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_1862018/Valtuustoaloite_Pirjo_Komulainen_ja_26_v(3766)

Valtuustoaloite: Kuntien tasa-arvokirjan allekirjoittamisesta 
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.11.2017
Emmi Mäkinen ja 31 valtuutettua

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Järvenpään kaupunki allekirjoittaa kuntien tasa-arvon peruskirjan.

Lue aloite kokonaisuudessaan: https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_13112017/Valtuustoaloite_Emmi_Makinen_ja_31_valtu(794)

Valtuustoaloite: Nuoriso-osastoiden B11 ja B19 sekä sairaalakoulun siirtämisestä Helsinkiin vasta Laakson sairaalan uusien osastojen ja koulutilojen valmistuttua
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.10.2017
Pirjo Komulainen ja 42 valtuutettua

Esitämme, että Järvenpään kaupunginhallitus esittää HUS:n hallitukselle, että Kellokosken sairaalan nuoriso-osastot B11 ja B19 sekä sairaalakoulu siirtyvät Ohkolasta Helsinkiin vasta Laakson sairaalan uusien nuoretn hoitoon tarkoitettujen osastojen ja koulutilojen valmistuttua.

Lue aloite kokonaisuudessaan: https://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_23102017/Valtuustoaloite_Pirjo_Komulainen_ja_42_v(672)