Kokoukset

Tulevien kokousten alustava aikataulu

KUTSU
Terijoen Sos. dem. Työväenyhdistyksen
sääntömääräiseen kevätkokoukseen

AIHE             Kevätkokous
AIKA             Keskiviikkona 31.3.2021 klo 18.00
PAIKKA         Ruusutupa Tupalantie 7 B 33
Mahdollisuus etäosallistumiseen

Kevätkokouksessa käsitellään puolueosaston sääntöjen 13 § mukaisesti asiat: toimintakertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille, sekä muut esille tulevat asiat.
Kevätkokouksessa hyväksytään puoluekokouksen tekemät muutokset mallisääntöihin ja siinä esitetyistä vaihtoehdoista, koskien yhdistyksen luottamushenkilöiden toimikauden pituutta.

Korona  rajoituksista johtuen kokoukseen tulee ilmoittautua 25.3.2021 mennessä. Osallistumisilmoittautumiset puheenjohtajalle  puh. 040 5456870 Osallistumisesta tulee kaikkien osallistuvien ilmoittaa, osallistumistavasta riippumatta. Kokouspaikalle tuloa joudutaan rajoittamaan. Tartuntatautilain pykälän 58 mukainen päätös yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamisesta on voimassa ainakin 14.4.2021 saakka.
Ilmoittaessasi osallistuvasi etänä sinulle lähetetään linkki joka mahdollistaa osallistumisesi. Etäosallistumisesta voit ilmoittaa myös sähköpostitse  pertti.tamm@gmail.com
Etäyhteysohjelmana käytämme Microsoft Teams:ia. Mahdollisissa äänestyksissä käytämme Google Forms:ia.

Yhdistyksen muut kuukausikokouksien ajankohdat  vuonna 2021 ovat:
              Kevät
              ke  19.5.2021 klo. 18.00
   Syksyn kokoukset
              ke  22.9.2021 klo.18.00
              ke. 20.10.2021 klo. 18.00
              ke. 17.11.2021 klo.18.00 (syyskokous)

Kokoukset pidetään Ruusutuvalla Tupalantie 7 B 33
Kokouksista ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan paikallislehtien
yhdistys- ja tapahtumapalstoilla.

Tervetuloa kokouksiin ja osallistumaan
Johtokunta

__________________________________________________________________________

KUTSU
Järvenpään työväenyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 24.3.2021 klo 18.00 alkaen Ruusutuvalla (os. Tupalantie 7 B 33). Kokoukseen on mahdollista ja suositeltavaa osallistua etäyhteyden välityksellä.

Kevätkokouksessa käsitellään puolueosaston sääntöjen mukaiset asiat, toimintakertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille sekä yhdistyksen sääntöjen muuttaminen.

Tampereen puoluekokous 2020 on hyväksynyt uudet mallisäännöt johtokunnille. Järvenpään työväenyhdistyksessä otamme nämä mallisäännöt käyttöön sellaisenaan ja hyväksyntä on nyt kevätkokouksessa. Mallisäännöt ovat liitteenä.

Mahdolliset muutosehdotukset toimintakertomukseen pyydetään toimittamaan puheenjohtajalle sunnuntaihin 21.3.2021 mennessä.

Kokouksen asialista ja toimintakertomus on viestin liitteenä.

Koronatilanteen vuoksi kokoustilassa voi olla maksimissaan 6 henkilöä. Paikalla on johtokunnasta puheenjohtaja ja puheenjohtajaa avustava tekninen sihteeri. Muita henkilöitä voidaan ottaa vastaan kokoustilaan ensimmäiset 4 paikalle saapuvaa.

Suosittelemme, että kokoustilaan ei tulisi muita osallistujia.

Kokoustilassa on saatavilla käsidesiä, käsien pesu onnistuu WC -tiloissa ja hengityssuojaimia on tarjolla.

Kokouksen etäyhteyden linkki on tämän viestin lopussa. Etäyhteysohjelmana käytämme Microsoft Teams:ia. Mahdollisissa äänestyksissä käytämme Google Forms:ia.