Kokoukset

Tulevien kokousten alustava aikataulu

KUTSU TERIJOEN SOS.DEM. TYÖVÄENYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSEEN 2021
AIHE                   Kevätkokous
AIKA                   Keskiviikkona 17.03.2021 klo 18.00
PAIKKA              Ruusutupa Tupalantie 7 B 33 Järvenpää

Kevätkokouksessa käsitellään ja päätetään puolueosaston sääntöjen 13. §:n mukaisesti  tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020.
Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, johtokunnan jäsenet, varajäsenet, toiminnantarkastajat ja piirikokousedustajat sekä muut  tarvittavat edustajat eri yhteisöihin seuraavalle kalenterivuodelle.
Päätetään muista kokouksen esityslistalla olevista ja kokoukselle esitetyistä
asioista.

Kokouksessa on kahvitarjoilu.

__________________________________________________________________________

KUTSU JÄRVENPÄÄN TYÖVÄENYHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN
Järvenpään työväenyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 26.11.2020 klo 18.00 alkaen Järvenpään lukiolla. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

Syyskokouksessa käsitellään puolueosaston sääntöjen mukaiset asiat, jotka ovat: 1) valita kokouksen toimihenkilöt, 2) hyväksyä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten, 3) hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten, 4) valita johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet ja mahdolliset varajäsenet seuraavaa kalenterivuotta varten 5) valita yksi tai kaksi varsinaista ja yksi tai kaksi varatilin- tai toiminnantarkastajaa seuraavaa kalenterivuotta varten, 6) valita piirikokousedustajat seuraavaa kalenterivuotta varten piirijärjestön sääntöjen edellyttämällä tavalla, 7) valita edustajat kunnallisjärjestön edustajistoon (/paikallistoimikuntaan) seuraavaa toimikautta varten kunnallisjärjestön sääntöjen edellyttämällä tavalla, 8) päättää seuraavan kalenterivuoden aikana kannettavista mahdollisista ylimääräisistä jäsenmaksuista sekä kannattavan jäsenen erillisestä jäsenmaksusta, 9) päättää muista kokouskutsussa mainituista asioita.

Etäyhteydellä osallistuvien on ilmoittauduttava kokoukseen aikavälillä 12.11.2020 – 19.11.2020 puheenjohtaja Jarno Hautamäelle lähettämällä sähköposti osoitteeseen jarno.hautamaki@jarvenpaa.fi. Sähköpostissa on kerrottava sähköpostiosoite, johon etäyhteyslinkin haluaa. Etäyhteysohjelmana käytämme Microsoft Teams:ia. Mahdollisissa äänestyksissä käytämme Google Forms:ia.

Kokouspaikka on Järvenpään lukion luokka 2020. Lukioon tullaan pääovista. Luokka on lukion toisessa kerroksesta ja sinne päästää pääaulasta nousemalla rappuset toiseen kerrokseen, jolloin luokka on rappusten vasemmalla puolella. Kokouspaikalla on mahdollisuus käsien pesuun ja desinfiointiin käsidesillä. Kokouksessa pidetään kasvomaskeja, joita on myös saatavilla kokouspaikalla.

Kokouksessa on avoinna useita tehtäviä, joihin kiinnostuneilta toivotaan ilmoittautumista ehdokkuudestaan etukäteen puheenjohtajalle.

Kokouksessa ei ole tarjoilua.