Sivistys-, vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut tulevaisuuden Järvenpäässä

Sivistys-, vapaa-aika- ja kulttuuripalveluiden tarkoituksena on ylläpitää kaupunkilaisten hyvinvointia, tarjota elämyksiä ja mahdollistaa elinikäinen oppiminen kaikenikäisille. Näiden palveluiden järjestämisessä tärkeä rooli on Keski-Uudenman Musiikkiopistolla, Järvenpään Opistolla sekä kaupungissa toimivilla yhdistyksillä, yhteisöillä ja seuroilla.

Kaupunki ei voi tehdä, eikä sen tule tehdä, itse kaikkea. Erityisesti sivistyksen, vapaa-ajan ja kulttuurin palveluissa kaupungin rooli on ennen kaikkea luoda edellytyksiä. Esimerkiksi monipuolisen liikuntapaikkarakentamisen ja kohtuuhintaisten tilojen avulla kaupunki voi edistää niin omaehtoista kuin yhdistystenkin sivistys-, vapaa-aika- ja kulttuuritoimintaa.

Järvenpään tulee olla jatkossakin kukoistava kulttuurikaupunki, jossa asukkailla on mahdollisuus tehdä, kokea ja nähdä kulttuuria tapahtumissa, näyttelyissä ja tilaisuuksissa. Kulttuuri on myös avain matkailun ja kaupungin näkyvyyden edistämiseen. Sosialidemokraateille kulttuurikaupungissa yhdistyy historian ja juurien tuntemus, mutta myös tulevaisuuden ymmärrys.

Sivistys-, vapaa-aika ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta myös muilla, kuin suomen kielellä, tulee entisestään vahvistaa. Tämä voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti muun muassa digitalisaatiota hyödyntämällä. Palveluiden monikielisyys palvelee myös matkailun edistämistä.

Järvenpään sosialidemokraatit tavoittelevat kaupunkia, jossa:

  • Sivistys-, vapaa-aika- ja kulttuuripalveluiden resurssit turvataan. Kaikille kaupunkilaisille tarjotaan mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, harrastamiseen ja elämyksiin.
  • Kirjasto, taidemuseo ja uimahalli pidetään jatkossakin laadukkaina ja vetovoimaisina.
  • Vapaa-aika- ja liikuntamahdollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille kaupunkilaisille.
  • Kaupunki mahdollistaa tila-, vuokra- ja avustuspolitiikallaan niin omaehtoista kuin yhdistysten sivistys-, vapaa-aika- ja kulttuuritoimintaa.
  • Kulttuuria hyödynnetään yhä vahvemmin kaupungin markkinoinnissa ja matkailussa. Vanhankylänniemestä kehitetään kaupungille vetovoimainen matkailukohde.
  • Digitalisaatio on vahvasti mukana kaupungin sivistyspalveluissa ja uutta teknologiaa hyödynnetään esimerkiksi opistojen toiminnassa.
  • Opistojen kurssimaksut pidetään kohtuullisina, eivätkä maksut muodostu esteeksi esimerkiksi pienituloisten osallistumiselle kurssitoimintaan.
  • Kaupunki on yhdistysten, yhteisöjen ja seurojen kumppani, joka purkaa harrastamisen esteitä ja auttaa yhdistyksiä kehittämään toimintaansa yhä tavoittavammaksi.
  • Kaupungin kolmannen sektorin tilapolitiikan lähtökohtana on, että yhdeltäkään yhdistykseltä tai yhteisöltä ei viedä muutostilanteessa tiloja ilman, että ensin kartoitetaan korvaava tila yhdistyksen toiminnalle.