Nuoret ja toisen asteen koulutus tulevaisuuden Järvenpäässä

Järvenpäässä toisen asteen koulutuksesta vastaavat kaupunki lukiokoulutuksen osalta ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ammatillisen koulutuksen osalta. Marinin hallituksen uudistus oppivelvollisuuden laajentamisesta merkitsee muutoksia myös Järvenpäässä, joista tärkeimpänä toisen asteen maksuttomuuden toteutuminen. Kaupungin on tuettava lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen edellytyksiä toteuttaa toisen asteen maksuttomuus.

Sosialidemokraateille on tärkeää, että toisen asteen koulutuksen saatavuus pysyy jatkossakin korkealla Järvenpäässä. Mahdollisuus monipuoliseen toisen asteen koulutukseen lyhyiden etäisyyksien päässä on arvokas ja varjelemisen arvoinen asia Keski-Uudellamaalla. Kaupungin tulee olla aktiivinen yhteistyökumppani Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän suuntaan.

Järvenpään on oltava viihtyisä ja turvallinen asuinpaikka myös nuorille. Sosialidemokraatit pitävät tärkeänä monipuolisten opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien tarjoamista nuorille. Niin ikään nuorten matalan kynnyksen palveluista on huolehdittava yhteistyössä erityisesti Keusoten kanssa. Nuorten syrjäytymiseen ja lisääntyvään pahoinvointiin on etsittävä aktiivisesti uusia ratkaisuja.

Järvenpään sosialidemokraatit tavoittelevat kaupunkia, jossa:

  • Järvenpään lukio säilyy monipuolisena, vetovoimaisena ja kustannustehokkaana lukiona.
  • Keski-Uudellamaalla on tarjolla monipuolista ja laadukasta ammatillista koulutusta.
  • Kaupunki huolehtii siitä, että hallituksen valtakunnallinen uudistus oppivelvollisuuden laajentamisesta kattamaan koko toisen asteen viedään onnistuneesti toteutukseen.
  • Toisen asteen kurssitarjontaan lisätään Nuoren mielen ensiapu -kurssi, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten mielenterveysongelmia ja tukea jaksamista.
  • Kaupunki etsii yhdessä Keusoten ja muiden yhteistyötahojen kanssa uusia ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ja viime vuosina voimistuneen pahoinvoinnin vähentämiseksi.
  • Nuorisovaltuuston asemaa osana päätöksentekoa vahvistetaan entisestään, mikä tarkoittaa nuorisovaltuuston kuulemista nykyistä monipuolisemmin ja useammin päätöksenteossa.