Vastuullista politiikkaa ei ole ketunhäntä kainalossa tehdyt lupaukset kuntalaisille!

Etusivu,Kirjoituksia

Tämä valtuustokausihan aloitettiin, sanotaanko reippaasti!

Te Kokoomus vielä keväällä kerroitte, kuinka eri-ikäisten kuntalaisten palvelut tulee järjestää laadukkaasti, olipa kyseessä sitten opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut, kirjasto, kulttuuripalvelut, ikäihmisten palvelut…lista jatkuu pitkälle.

Te myös julistitte halunne johtaa taloutta vastuullisesti muun muassa laskemalla kuntalaisten verotaakkaa taloustilanteen salliessa ja kiinnittämällä erityistä huomiota investointien kohdalla vaihtoehtoihin.

Kerroitte, kuinka kaikilla tulee olla turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa sekä toisella asteella. Vaaditte riittävien henkilöstöresurssien varmistamista ja ryhmäkokojen sopivana pitämistä, sillä opetuksen laadusta ei teidän mukaanne voi tinkiä.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi tuli mielestänne myös kouluissa olla riittävästi opiskelijahuollon ammattilaisia. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen oli kiinnitettävä tarpeeksi huomiota koko oppivelvollisuusajan. Tämä kaikki oli sanomanne keväällä.

–          Onko vastuullinen talouden pito teidän mielestänne kovin vastuullista, jos se uhkaa vaarantaa lakisääteiset palvelut sekä esityksenne kautta johtaa pahimmillaan aivan vastakkaiseen lopputulokseen kuin keväällä asettamanne tavoitteet?

–          Tai onko se kovin vastuullista talouden pitoa, jos tavoittelemanne verojen lasku rahoitetaan lastemme ja nuortemme tulevaisuuden kustannuksella? Unohtuiko kertoa keinot, joilla pyhitätte tarkoituksenne?

Entäs sitten te, Kokoomuksen esityksen kannattajat, Perussuomalaiset? Te huusitte kevään: Ei veronkorotuksia! Tulojen kasvattaminen veroja kiristämällä on nyt kuljettu loppuun! Pelottelitte, että muulla kuin teidän politiikallanne, me söisimme lastemme pöydästä!

–          Kuulkaa, tämä teidän kannattamanne esitys nyt nimenomaan syö juurikin niistä lastemme pöydistä, niistä kaikista!

Ajatusmaailmanne mukaan tehokas kaupunki merkitsee sitä, että hallinnon on mentävä dieetille. Te haluatte vähentää byrokratiaa ja hallinnollisia raja-aitoja, selkeyttää johtamista sekä tehdä kaupungin asukkaiden palveluista asiakaslähtöisiä.

–          Kannatettavia ajatuksia, jotka osoittautuivat nyt kuitenkin olevan vaaleanpunaisen yläpilven tasolla. Asiakkaatko nämä palvelut sitten jatkossa myös itse järjestävät ja tuottavat kun hallinto on dieetillä tai ehkäpä seuraavaksi jopa paastoon asetettu?

–          Miten asiakaslähtöisyyttä voidaan toteuttaa, jos se suu säkkiänsä myöden on tyhjä ja tarjolle asetetaan vain ei oota, kannattamienne lisäleikkausten myötä?

Te haluatte, että kouluissamme vallitsee koulurauha. Nyt te kyllä aiheutatte enemmänkin levottomuutta mutta muuallakin kun kouluissa. Ja äkkiä se vaaleanpunainen yläpilvi onkin muuttumassa yhä suuremmaksi myrskyrintamaksi, jonka alle uhkaa jäädä koko kaupunki!

Meillä Järvenpäässä on ollut tapana pyytää valtuustoryhmiltä tai jopa yksittäisiltä valtuutetuilta samalla esitystä säästöjen vähennyksen vaihtoehtoisesta kattamisesta ihan konkreettisella tasolla, jos sellaisia esityksiä tehtäisiin.

Samaa vastuullista tapaa peräänkuulutan nyt. Pyydän Kokoomusta ja Perussuomalaisia kertomaan meille kaikille mistä investoinneista ehkä luovuttaisiin, mitä koulua esimerkiksi pienennettäisiin tai mistä palveluistamme leikkaisimme ensiksi tavoitteenne saavuttamiseksi. Kuinka monta henkilötyövuotta vähentäisimme tulevilta vuosilta, sillä niiltä emme esityksenne toteutuessa voisi välttyä?

Unohtuiko keväällä tavoitteita kuntalaisille kerrottaessa, kertoa myös se, minkä kaiken kustannuksella tavoitteisiinne pyrittäisiin?

Kovasti puhutte siitä, että verotus tekee kaupungista epähoukuttelevan. Ette juuri koskaan näe palveluita vetovoimatekijänä. Siksi voikin kysyä, kuinka alas mielestänne palvelut voidaan ajaa, ilman että palveluiden heikkoudesta muodostuu rasite muuttoliikkeelle, veto- ja pitovoimalle?

Olisi vastuullista, kertoa vähintäänkin meille kaikille valtuutetuille, virkamiehille sekä kokousta seuraaville palveluiden käyttäjille, miten itse näette hallituksessa tekemänne esityksen toteuttamisen konkreettisella tasolla?