Taru Salmivuoren puheenvuoro Järvenpään kaupunginvaltuustossa 6.9.2021

Etusivu,Kirjoituksia

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja muut kokousta seuraavat,

Huolestuneena olen seurannut keskustelua koskien budjettikehystä ja siihen tehtyjä ehdotuksia. Varmasti monet ovat samaa mieltä siitä, että jonkinlaisia säästöjä meidän tulisi tehdä, mutta kuinka paljon ja millä hinnalla ovat kysymyksiä, joita toivoisin pohdittavan. En voi mitenkään kannattaa ehdotusta, jossa säästöjä pyrittäisiin tehtävän 3% lisäsopeutuksen avulla tulevien vuosien aikana. Kyseiset säästöt mitä todennäköisemmin tulisivat kohdistumaan Opetuksen ja kasvatuksen toimialaan, jossa lapset ja nuoret tälläkin hetkellä voivat jo huonosti.

Muutama näkökulma näin opetusalan ammattilaiselta. Laadukas ja asiantunteva kasvatus aina varhaiskasvatuksesta ammatillisiin opintoihin kantaa hedelmää pitkälle. Hyvin viihtyvät työntekijät panostavat työhönsä enemmän, heillä on vähemmän sairauspoissaoloja lukuvuoden aikana, he hankkivat lisäkoulutusta ja tuovat osaamisensa kaupunkiin. Tällä hetkellä kaiken käsitykseni ja kuulemani perusteella Järvenpään kaupunki ei ole kovinkaan houkutteleva työnantaja opettajakunnan keskuudessa. Vaihtuvuus Järvenpään kouluissa on suurta ja päteviä opettajia on vaikea löytää. Etenkin erityisopettajista kilpaillaan jo useiden muiden Uudenmaan kaupunkien kesken – mitkä olisivat ne syyt, joiden takia he valitsisivat tulla juuri tänne Järvenpäähän?

Tiukan säästöehdotuksen mennessä läpi koko opetuksen ja kasvatuksen toimialalla jouduttaisiin tekemään merkittäviä säästöjä. On vilautettu koulujen lakkauttamista ja opettajakunnan irtisanomista. Tämä tarkoittaisi suurempia luokkakokoja, joka tarkoittaisi opettajille lisätyötä ilman resursseja. Lomautukset taasen tarkoittaisivat, että koulujen opettajat tekisivät lähespä kaksinkertaisen työn ilman lisäkorvausta – olisitko sinä valmis samaan? Tämä taasen tarkoittaisi levottomuutta luokissa, oppimistulosten putoamista, opettajien uupumista ja, lopulta –  osaavan työvoiman valumista naapurikuntiin. Vielä laajemmin ajateltuna: monet lapsiperheet hakeutuvat asumaan sellaisille alueille, joissa on hyvät koulut. Tällaista niin sanottua koulushoppailua on tapahtunut Suomessa jo jonkin aikaa ja se tulee todennäköisimmin myös lisääntymään tulevaisuudessa. Jos vanhemmat valitsevat niin sanotusti näitä parempia kouluja lapsilleen, voidaan kysyä: ovatko Järvenpään koulut enää säästötoimenpiteiden  jälkeen niitä “parempia”. Sellaisia, joissa lapsille on rauhallista ja turvallista opiskella ja jossa jokainen oppilas saa omien taitojensa mukaista riittävää tukea.

Kannatan kaupunginjohtajan alkuperäistä esitystä, joka sekin itsessään on hyvin tiukka, mutta mahdollinen. Lainatakseni Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelmaa, jossa sanotaan: “ Järvenpään varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää alle kouluikäisten hyvinvointia, kasvua ja oppimista järjestämällä laadukkaita ja monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja.” Jos olemme tämän jo luvanneet, niin voimmeko pitää siitä kiinni? Kysymys kuuluukin, mitä me haluamme korostaa ja mihin painottaa. Kiitos.