Satu Tuomisen ryhmäpuheenvuoro 6.9.2021 talouden tasapainottaminen

Etusivu,Kirjoituksia

Järvenpään sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kantaa vastuuta kaupungin taloudenpidosta. Haluamme huolehtia siitä, että kaupunki ei ajaudu kriisikunnaksi. Siksi olimme kaupunginhallituksessa valmiita hyväksymään kaupunginjohtajan alkuperäisen ehdotuksen nelivuotiseksi talousohjelmakehykseksi.

Alkuperäinen kaupunginjohtajan kehysesehdotus, jota kaupunginhallitus käsitteli elokuussa, oli tiukka. Veroperusteisiin ei esityksessä ehdotettu muutoksia ja talousohjelmakauden viimeisille vuosille esitettiin yhteensä kuuden miljoonan sopeutuksia. Kriisikuntakriteerien täyttymiseltä olisi esityksessä vältytty.

Sitten tapahtui jotakin odottamatonta. Hallituksen käsittelyssä Kokoomus esitti jo valmiiksi erittäin tiukkaan kehykseen lisättäväksi toimintakatteen kolmen prosentin lisäsopeutusta vuodesta 2023. Vain sosialidemokraattien ja vihreiden edustajat vastustivat hallituksessa tätä useiden miljoonien lisäleikkausta.

Järvenpään sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on edelleen valmis hyväksymään kaupunginjohtajan alkuperäisen kehysehdotuksen. Hallituksen enemmistön kehykseen sisällyttämiä lisäleikkauksia emme kuitenkaan tule hyväksymään. Siksi tulemme tänään esittämään, että lisäleikkaukset poistetaan kehyksestä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää käsittämättömänä, että hallituksen enemmistö oli valmis lähes kaksinkertaistaminen virkamiesten esittämään kehykseen sisältyvät säästöt. Kaupungin taloudessa suurimman menoerän muodostavat tällä hetkellä opetuksen- ja kasvatuksen palvelualueen toiminnot. Siksi on varmaa, että leijonanosa uusista sopeutuksista kohdistuisi sinne.

Lisäleikkaukset hyväksymällä valtuusto lähettäisi viestin siitä, että se on valmis leikkaamaan entistä enemmän  opetuksesta ja kasvatuksesta. Koska kipeät ja lakisääteisyyttä hipovat leikkaukset opetuksesta ja kasvatuksesta on jo edellisillä valtuustokausilla tehty, jäljellä on vain kovia toimia, kuten opetushenkilöstön vähentäminen ja ryhmäkokojen kasvattaminen.

Viime valtuustokaudella opetuksen ja kasvatuksen henkilöstöltä sekä henkilöstön edustajilta kysyttiin, mitkä leikkaukset olisivat niitä, jotka toivottaisiin eniten vältettävän. Kaikkein kriittisimpänä opetuksen toimivuuden ja kuormittavuuden kannalta pidettiin ryhmäkokojen kasvattamista ja tekevien käsien vähentämistä. Juuri näihin toimiin kaupunki joutuisi lisäleikkausten toteuttamiseksi ryhtymään.

Ryhmämme haluaa muistuttaa, että monia opetuksen ja kasvatuksen palveluita ohjaa lainsäädäntö. Kaupunki ei voi rikkoa lakia tarjoamalla lainsäädännön edellyttämää palvelua heikompaa palvelua. Jo nyt osassa toimintoja liikutaan lakisääteisten velvoitteiden rajamailla. Opetusta ei voi järjestää miten tahansa, vaan sitä ohjaa perusopetuslaki monine velvoitteineen. On myös syytä muistaa myös kaupungin työnantajakuva: kuka haluaa tulla sellaiseen kaupunkiin töihin, jossa kaavaillaan edellä mainittuja säästöjä?

Olemme edellisillä valtuustokausilla joutuneet sopeuttamaan kaupungin taloutta useilla kymmenillä miljoonilla. Veronkorotuksiakin on tehty. Kun tähän päälle lisätään vielä kokoomuksen ajamat uudet lisäleikkaukset aletaan olla tilanteessa, jossa mitään luovia tai innovatiivisia ratkaisuja ei ole löydettävissä. Katsommekin, että lisäleikkaukset johtaisivat väistämättä kaupungin tärkeiden palveluiden romuttamiseen.

Kaupungin taloutta rasittavat erityisesti kaksi ongelmaa: Keusoten hallitsematon kustannuskehitys ja koronapandemian isku kuntatalouteen. Molempiin voimme vaikuttaa vain välillisesti, koronaan emme kaikilta osin ollenkaan. Koronapandemia on kasvattanut niin Keusoten menoja kuin heikentänyt kaupungin mahdollisuuksia tuottaa omia palveluita. Näiden ongelmien ratkaisemiseen pitäisi nyt paneutua enemmän.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä haluaa muistuttaa myös siitä, että kehykseen lisätty lisäsopeutusvaade ei todellakaan johda mihinkään kevyehköön selvittelyyn. Tänään kehyksestä tehtävä päätös ohjaa valmistelua ja vuoden päästä on liian myöhäistä valitella euromäärien kattamiseksi ehdotettuja säästötoimia. Nyt tehtävä kehyspäätös linjaa monilta osin peruuttamattomasti tulevien vuosien tahdin.   

Kuten alussa totesin, ryhmämme haluaa huolehtia kaupungin taloudesta. Niin haluamme kuitenkin huolehtia myös palveluista. Lisäleikkaukset eivät tässä tilanteessa ole vastuullista taloudenpitoa, vaan kuntalaisten palveluiden kurjistamisesta ehdoin tahdoin. Tällaistäkö vaaliteltoilla muutama kuukausi sitten lupailtiinkin? Ainakaan me emme tällaista luvanneet ja siksi tulemmekin puolustamaan kaupungin tärkeitä palveluita.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on valmis hyväksymään alkuperäisen, kaupunginjohtajan tiukan talousohjelmakehyksen vuosille 2022-2025. Siihenkin pääsemisessä riittää kovaa työtä ja luovuutta vaaditaan niin päättäjiltä kuin virkamiehilläkin. Erityisen tärkeää on, että Keusoten menoihin kyetään puuttumaan ja koronapandemian vaikutukset saadaan pidettyä minimissä kaupungin taloudelle. Siinä on jo riittävästi pureskeltavaa kerrakseen ja tällä olisi suora vaikutus kaupungin talouteen ja kuntalaisten hyvinvointiin.

Teen sosialidemokraattisen ryhmän puolesta seuraavan muutosehdotuksen päätösesitykseen: ”Päätösehdotuksesta poistetaan lause: Palvelualueiden talousarvioesityksissä parannetaan toimintakatetta 3% vuodesta 2023 alkaen suhteessa liitteeseen 1.”