Timo Ijäksen ryhmäpuheenvuoro veroperusteiden määrämiseksi vuodelle 2021

Etusivu,Kirjoituksia

§74 Veroperusteiden määrääminen vuodelle 2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Olemme käyneet Järvenpään demarien valtuustoryhmässä laajan, asiallisen ja hyvähenkisen keskustelun ehdotetuista veronkorotuksista. Ymmärrämme verojen korottamisen välttämättömyyden, vaikka emme pidä korotuksia toivottavana suuntana. Perusteellisen keskustelun jälkeenkin meillä on edelleen erilaisia mielipiteitä, joille on mahdollista löytää perusteluja. Tämä koskee erityisesti kiinteistöverojen korotusta.

Talouslukujen ja ennusteiden perusteella veronkorotukset ovat välttämättömiä kaupungin alijäämäisen kehityksen oikaisemiseksi, palvelujen turvaamiseksi ja välttämättömien investointien toteuttamiseksi.

Lähikuntiin verrattuna Järvenpää liikkuu korotuksillaan tasolla joka ei meitä mairittele. Tämän voi perustellusti arvioida vaikuttavan kunnan veto- ja pitovoimaan. On kuitenkin selvää, että näihin tekijöihin vaikuttavat myös muut asiat, kuten esimerkiksi kunnan tarjoamat palvelut ja niiden laatu. Veroilla rahoitetaan lakisääteisiä ja tarpeellisia palveluja, kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta. Myös hyvien palvelujen vetovoima on uhattuna.

Järvenpään kiinteistöverotus on korkealla tasolla maapohjan hinnan ja veroprosenttien takia. Jos veronkorotuksista kuitenkin luovuttaisiin, pienentäisimme kaupungin tuloja. Silloin meidän pitäisi löytää vastaavasti lisää säästöjä kattamaan tulojen vähennys. Tavoite on kaupungin kumulatiivisen alijäämän kattaminen.

Järvenpään verotulot per asukas ovat maan huippuluokkaa. Kun tähän otetaan mukaan valtionosuudet, olemme kuitenkin listan häntäpäässä. Havainnolliset tiedot aiheesta löytyvät Yleisradion lauantaina julkaisemasta uutisesta. Myös kaupunginjohtaja ja talousjohtaja ovat aikaisemmin kertoneet meille tämän saman. Nyt koronan vaikutuksesta verotulot vähenevät ja lisäksi meillä on muitakin tekijöitä rasittamassa talouttamme.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mielestä meidän pitää pystyä leikkaamaan kuluja, tekemään tuottavia investointeja, pyrkiä ennaltaehkäisemään ongelmia, karsimaan päällekkäisyyksiä – ja tekemään kaupunginhallituksen ehdottamat kipeät veronkorotukset.

Koronan takia monet meistä ovat siirtyneet etätöihin ja joutuneet muutenkin miettimään tapaansa tehdä töitä. Olisiko mahdollista, että tulevaisuudessa myös palvelujen osalta arvioitaisiin laajemmin uusia toimintatapoja ja tuottamisen malleja, jotka toisivat säästöjä ja tasapainottaisivat talouttamme.

Arvoisa puheenjohtaja,  

sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta vuodelle 2021 kunnallisveroprosentin osalta. 

Kiinteistöveron osalta sosialidemokraattisen valtuustoryhmän enemmistö kannattaa päätösehdotusta.

Kiitos!