Järvenpään sosialidemokraattinen valtuustoryhmä: Lisäleikkaukset romuttaisivat kaupungin palvelut

Etusivu,Kirjoituksia

Kannanotto julkaistu 3. syyskuuta 2021.

Järvenpään kaupunginvaltuusto käsittelee ensi maanantaina kaupunginhallituksen ehdotusta nelivuotiseksi talousohjelmakehykseksi vuosille 2022-2025. Alkuperäinen kaupunginjohtajan kehysehdotus piti sisällään kuuden miljoonan euron sopeutustoimet kaupungin talouden pitämiseksi tasapainoisena. Hallituksen käsittelyssä kehykseen lisättiin kuitenkin vielä toimintakatteen kolmen prosentin lisäsopeutus vuodesta 2023.

Käytännössä hallituksen enemmistö lisäsi (äänin 8-3) kehykseen useiden miljoonien edestä lisäleikkauksia, joita alkuperäiseen kehysehdotukseen ei sisältynyt. Vain sosialidemokraattien ja vihreiden edustajat vastustivat hallituksessa kokoomuksen esittämiä lisäleikkauksia, jotka kiristävät jo valmiiksi tiukkaa kehystä entisestään.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää käsittämättömänä, että hallituksen enemmistö oli valmis yli kaksinkertaistamaan virkamiesten esittämään kehykseen sisältyvät säästötavoitteet. Ryhmä tekee tulevassa valtuuston kokouksessa muutosesityksen, jossa kokoomuksen ajamia lisäleikkauksia ehdotetaan kumottaviksi.

Lisäleikkaukset kohdistuisivat toteutuessaan ennen kaikkea opetukseen ja kasvatukseen. Näihin palveluihin on jo edellisillä kausilla jouduttu tekemään merkittäviä heikennyksiä osana talouden tasapainottamista. Lisäksi koronapandemia on rasittanut niin lapsia ja nuoria kuin opetuksen ja kasvatuksen henkilökuntaakin. Vielä muutamia kuukausia aiemmin vaaleissa useat ryhmät vannoivat päinvastoin panostavansa kyseisiin palveluihin.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kysyy, ovatko muut ryhmät valmiita kasvattamaan koulujen ryhmäkokoja tai vähentämään nykyistä opetushenkilöstöä? Koska sellaisiin toimiin kokoomuksen ajamat lisäleikkaukset lähes varmasti johtaisivat. Valtuustoryhmämme ei ole tähän valmis ja tulee puolustamaan kaupunkilaisten palveluita.

Järvenpään sosialidemokraattinen valtuustoryhmä