Pasi Koskinen: Järvenpäälle elinvoimaa laadukkaista ja kattavista palveluista

Etusivu,Kirjoituksia

Vaalityön aikana huomioni on kiinnittynyt erityisesti siihen, kuinka monimuotoisina ja toisistaan poikkeavina Järvenpään eri alueet näyttäytyvät. Palveluiden keskittämiskehityksen vaikutukset mietityttävät. Kaupungin keskustakaan ei ole läheskään kaikille järvenpääläisille helposti saavutettavissa, vaikka Järvenpää on kaupungiksi pinta-alaltaan pienehkö. 

Kaupungin elinvoima syntyy hyvistä palveluista, sen alueella olevista työpaikoista, sopivan hintaisista asunnoista, viihtyisistä asuinympäristöistä ja vireästä eteenpäin katsovasta menosta. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät sote-uudistuksen yhteydessä hyvinvointialueille. Siksi kaupungin palveluista keskiössä ovat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, kiinnostavat tapahtumat ja jouhevat liikenneyhteydet, hyvät koulut, mukavat päiväkodit, kiinnostavat kirjastot, koukuttavat kulttuuritapahtumat, työllisyyspalvelut ja kaupungin omista erityispiirteistä johtuvat palvelut. Kulttuuritarjonta houkuttaa yrityksiä ja veronmaksajia. Helposti saavutettavissa oleva kohtuuhintainen ja monipuolinen liikuntatarjonta pitää virkeänä.

Näillä eväillä kunnat palvelevat asukkaitaan ja houkuttelevat uusia. Toimivassa kunnassa kunta itse tuottaa palvelut pääosin omana työnään. Siten palveluiden kehittäminen on helppoa ja palvelut pystytään rakentamaan yhtenäiselle ja toimivalle palveluketjulle. Toimivat palveluketjut tukevat samalla henkilöstön työhyvinvointia säästäen myös kunnalta näin selvää rahaa. Järvenpäässä yksityisten yritysten ja vireän kolmannen sektorin palvelut täydentävät kaupungin palveluita.

Järvenpään palveluverkon suunnittelutyö on parhaillaan meneillään. Päätösten tekeminen jää tulevalle valtuustokaudelle. Väistämättä itselleni on syntynyt kaupungin elinvoiman näkökulmasta näkemys, että kaupungin laadukkaiden palveluiden on tarpeen olla alueellisesti riittävän kattavia ja siten lähellä kaupunkilaisia. Palveluiden keskittäminen ei palvele kaupunkilaisten ja lapsiperheiden arjen sujumista. Kattavat kaupungin palvelut tukevat myös kaupungin eri alueiden kehittymistä. Järvenpää saa elinvoimaa laadukkaista kattavista palveluista. 

Pasi Koskinen

kassanjohtaja, OTK, varatuomari

varavaltuutettu, hyvinvointilautakunnan jäsen

ehdolla valtuustoon (sd.)