Komulainen ja Hautamäki: Päätösten ennakkovaikutusten arviointia on kehitettävä

Etusivu,Kirjoituksia

Suomen kunnat ja kaupungit elävät varsin haasteellista aikaa kamppaillessaan koronan, väestön ikääntymisen, muuttoliikkeen ja taloudellisten vaikeuksien kanssa. Nämä haasteet saa uusi valtuusto kohdata myös Järvenpäässä. Päätöksenteko tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ei tule olemaan helppoa, sen voimme luvata. Talouden lukujen ja säästötoimenpiteiden takana on kuitenkin aina se järvenpääläinen asukas, johon päätöksemme vaikuttavat sekä hyvässä että pahassa. Laaja sopeutustoimenpiteiden ennakoiva arviointi on mielestämme kaupunkimme taloudenhoidossa tärkeää. Pelkästään taloudellisiin vaikutuksiin tuijottaminen voi kohdella asukkaitamme epäoikeudenmukaisesti, mutta olla myös vain näennäistä säästöä kun toimenpiteiden vaikutukset alkavat näkyä pahoinvointina, työttömyytenä, sairastumisina. 

Ennakkovaikutusten arviointia tulee Järvenpäässä siis edelleen kehittää. Olemme kaupungin strategiassa ottaneet käyttöön käsitteet vetovoima ja pitovoima. Ehdottamme, että otamme päätöksenteon pohjaksi käytännön, jossa talouden sopeutustoimenpiteitä arvioidaan ennakolta vetovoiman ja pitovoiman kautta. Silloin tulee arvioitua vaikutukset sekä Järvenpäässä jo asuvien näkökulmasta että Järvenpään houkuttelevuus uusien mahdollisten asukkaiden näkökulmasta. 

Emme voi enää jatkossa perustaa kaupungin taloutta maanmyyntituloihin, koska se tie on lähes tulkoon loppuun käyty. Kehitys tonttien myymisestä niiden vuokraamiseksi on kannatettavaa ja tämä tavoite onkin tällä valtuustokaudella lisätty maapoliittiseen ohjelmaan. Järvenpään talouden saaminen kestävälle pohjalle edellyttää mielestämme verotulojen, sekä kuntaveron että kiinteistöveron kasvua. Yhteisöverot ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpi verotulojemme muoto. Siksi on välttämätöntä huolehtia kaupunkimme vetovoimasta, jotta hallittu ja kaupungin talouden huomioiva kasvu toteutuu. Hallitun kasvun avulla pystymme pitämään Järvenpään myös vetovoimaisena uusille asukkaille ja erityisesti yrityksille. Yritykset tulevat toiminnallaan myös lisäämään Järvenpään työpaikkaomavaraisuutta, jolla on oma vaikutuksensa alueemme työllisyyteen. Yhtä tärkeää sekä pito- että vetovoimalle ovat toimivat palvelut, lähiluonto, sosiaali- ja terveydenhoidon toimivuus, erilaiset virkistäytymismahdollisuudet ja vireä elinkeino- ja yritystoiminta. 

Jarno Hautamäki (sd) 
kaupunginhallituksen jäsen
ehdolla kuntavaaleissa 2021

Pirjo Komulainen (sd) 
kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja
ehdolla kuntavaaleissa 2021