Dhakal ja Ijäs: Perheet ensin

Etusivu,Kirjoituksia

Hyväksytäänkö lapsiperheiden asioiden laittamisen etusijalle? Mitkä ovat perheiden suurimmat haasteet? Lapsiperheillä on tarpeita ja toiveita palveluiden parantamiseen. 

Työssä käynti ja lasten kasvatus luo omat haasteensa. Erityisiä haasteita se tuo vanhemmille, joilla on erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Tapasimme puoli tusinaa perhettä, joilla on pieniä lapsia. Perheillä on yhteisiä huolenaiheita ja parannusehdotuksia. Kolme tärkeintä aihetta, jotka pitäisi ottaa Järvenpäässä vakavaan harkintaa ovat 

1. Apu erityistä tukea tarvitseville lapsille

2. Pienemmät luokka- ja ryhmäkoot kouluissa

3. Tarve maksuttomiin harrastuksiin koulun jälkeen koulun alueella.

Erityistä tukea tarvitsevia oppilaita on noin 15 % kaikista. Tutkijoiden mukaan lapsilla, joilla on erityisiä tarpeita, voi olla vaikeaa sopeutua opetukseen ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Lapsille ja heidän perheilleen tulee tarjota oikeanlaista apua heti, kun tarve tähän on tunnistettu. 

Vanhempien mukaan he eivät selviä ilman asianmukaista apua. On liian monimutkaista löytää oikea palvelu oikeaan aikaan. Parhaimmillaan kaupunki voisi kehittää selkeät ohjeet siihen, mitä, milloin ja mistä perheet saavat apua ja miten perheitä voidaan tukea. 

Koululuokalla on oleellinen merkitys oppimiseen. Tutkimuksia ei tarvita sen ymmärtämiseksi, että pienempi luokkakoko on paremmin ja johtaa parempiin tuloksiin. Kaikille tahoille on selvää, että opetukseen pitäisi kohdentaa enemmän resursseja. Järvenpäässä opettajat kokevat haasteelliseksi tilanteen, jossa he eivät voi tehdä opetustyötään niin hyvin kuin tahtoisivat. 

Poliitikoille isommat luokkakoot ovat keino leikata kustannuksia. Tämä on lyhytnäköistä säästämistä. Yhteiskunta maksaa tästä lopulta kalliisti. Kaaos luokkahuoneessa saa aikaa huonoja oppimistuloksia ja näkyy myös kotona. Tällainen kaaos lasten, opettajien ja vanhempien elämässä pistää miettimään, millaista yhteiskuntaa olemme rakentamassa. 

Muutaman koulun alueella on aikaisemmin järjestetty lapsille koulupäivän jälkeen maksuttomia aktiviteetteja. Viime aikoina nämä kaikki ovat päättyneet. Kaikilla perheillä ei ole varaa kalliisiin harrastuksiin. Koulun alueella järjestettävät maksuttomat harrastukset ovat tärkeitä, koska ne saavat lapset tuntemaan, että heistä välitetään. Ne antavat lapsille yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunnetta. Lisäksi ne tarjoavat lapsille mahdollisuuden oppia uusia taitoja, tutustua uusiin asioihin, syventää ystävyyssuhteita ja luoda uusia. Koulun alueella koulun jälkeen järjestettävät maksuttomat harrastukset helpottavat myös perheiden arjen pyöritystä ja taloutta. 

Olemme vahvasti sitoutuneet näiden vakuuttavien syiden takia laittamaan jatkossakin lapsiperheiden asiat etusijalle. Lapsissa on tulevaisuus. 

Prakash Dhakal ​191

Timo Ijäs ​201

kuntavaaliehdokkaat (sd.), Järvenpää