Dhakal ja Ijäs: Me kaikki vanhenemme – otammeko ikäihmiset huomioon?

Etusivu,Kirjoituksia

Kaikki toivovat pitkää ja onnellista elämää. Onneksi yhä useampi elää hyvinvoivana entistä pidempään. Ikäihmisellä on valtava elämänkokemus, asiantuntemus ja voimavarat. Otammeko varttuneet riittävästi huomioon kaupunkia suunniteltaessa?

Emme voi sivuuttaa tätä kysymystä, koska ikääntyneiden määrä jatkaa edelleen kasvuaan. Meistä tämä on tärkeä asia. Ikääntyminen sisältää merkittäviä haasteita mm. asumisen, liikkumisen, yhdyskuntasuunnittelun, terveydenhoidon ja sosiaalihuollon alueilla. Meillä kaikilla on yhteinen velvollisuus luoda ikäystävällinen yhteisö, jossa ihmiset voivat nauttia elämisen laadusta myös ikääntyneinä.

Keskustelimme aiheesta muutaman järvenpääläisen kanssa. Nämä henkilöt olivat tyytyväisiä viimeaikaiseen kehitykseen. Hyviä esimerkkejä olivat Järvenpään hyvinvointikampus, Rantapuiston senioripuisto ja kaupunkilaisten olohuone Cooperin kulma. Samalla henkilöillä oli kuitenkin tunne, ettei ikääntyviä osallisteta eikä oteta riittävästi mukaan päätöksentekoon. Mielestämme heidän mielipiteitään tulisi kuulla.

Monien läheiset asuvat kauempana. Moni ikäihminen on hyvin yksinäinen ja stressaantunut. Elämästä on tullut vaikeaa. Ihmisiä, jotka ovat antaneet panoksensa yhteiskunnalle koko elämänsä, ei pitäisi jättää yksin tällaisten tunteiden kanssa. He ansaitsevat yhteisöltään parempaa huolenpitoa. Tätä ei todellakaan ole helppoa ratkaista, mutta tähän meillä on velvollisuus.

Tutkimusten perusteella ollaan yhtä mieltä neljästä ikääntymiseen liittyvästä olennaisesta tekijästä. Nämä ovat 1) fyysinen aktiivisuus 2) hyvät ruokailutottumukset 3) sosiaalinen kanssakäyminen ja 4) merkityksellisyyden kokeminen. Nämä ovat tärkeitä hyvinvoinnin, liikkuvuuden, lihasten säilymisen, riittävän nukkumisen sekä psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen hyvinvoinnin kannalta. Voimme varmaankin ottaa keskusteluun nämä aiheet ja sen, mitä ne tarkoittavat ikääntyneille. Olemme luottavaisia sen suhteen, että pystymme käsittelemään näitä asioita yhdessä ja korjaamaan olemassa olevia puutteita mukaan lukien ikääntyvien keskuudessa lisääntyvän syrjäytymisen tunteen. Tämän hoitamiseksi tulee ottaa mukaan sekä ikäihmiset että heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset. Olemme varmoja, että edistyksellisessä Järvenpäässä kaikkiin ongelmiin löytyy ratkaisu.

Prakash Dhakal 191

Timo Ijäs 201

kuntavaaliehdokkaat (sd.), Järvenpää

Prakash on sosiaaliohjaaja HDL:n Hoivakoti Myllyssä Järvenpäässä