Anne Uotinen: Kaupunkikehityksen uudet tuulet

Etusivu,Kirjoituksia

Järvenpäässä keväällä 2018 tehty kaupunkikehitysjohtajan viran täyttö on ollut valinnasta asti kuuma puheenaihe. Viisi valtuutettua valitti päätöksestä ja syksyllä 2020 hallinto-oikeus kumosi valtuuston päätöksen.

Vaikka kaupunkikehitysjohtajan virkahaku avattiin julkiseksi, niin valtuutettujen mielipiteet hakijoiden paremmuudesta jakaantuivat valintakokoukseen asti. Puolet liputtivat edelleen vanhan johtajan puolesta ja puolet halusivat palkata uuden johtajan.

Olen koko prosessin ajan pitänyt tärkeänä, että kaupunkikehitysjohtajan valinnan keskiössä täytyy olla tuloksellisuus ja asiakaslähtöisyys. Hyvällä johtamisella on työn tuottavuuteen ja tehokkuuteen moninkertainen vaikutus. Tuloksellisuus syntyy näyttöjen kautta, mutta kaupunkikehityksen ydintoimintojen tuloksellisuudesta on päättäjillä ollut erilaisia näkemyksiä. 

Seurasin hieman huolissani 26.5.2021 pidettyä valtuuston kokousta. Huoleni oli, että valintakokouksessa kaupunkikehitysjohtajan virka täytettiin lopulta arvalla eikä ammattipätevyyden perusteella.
Pidän tärkeänä, että jatkossa toimimme toisin.

Demokratia kuitenkin toteutui ja vuoden 2018 suoravalintamenettely korjattiin julkisen haun avulla.

Haluan kiittää kaikkia päättäjiä, että asia on vihdoin saatu lopulliseen päätökseen. Pidän erittäin tärkeänä, että tämän päätöksen myötä kaupunkimme virkamiehille ja luottamusmiehille voidaan jälleen taata työrauha. 

Nyt aika siirtää katse kohti tulevaisuutta. 

Tervetuloa Harri Palviainen Järvenpäähän.

Anne Uotinen 
ehdolla kuntavaaleissa (sd.)
Järvenpää