Tavoitteita Järvenpään kehittämiseksi

Tavoitteet

Terijoen Sos. Dem. Työväenyhdistyksen asettamia tavoitteita
Järvenpään kehittämiseksi

1     Kaupungin kasvun tulee olla hallittua. Kaupunkilaisten turvallisuus ja tasapuolisuus on    huomioitava kaikessa kehityksessä.

2     Terveys- ja sosiaalipalveluita on suunniteltava kokonaisvaltaisesti tehokkaina julkisina palveluina.

3     Perheiden varhaisella tukemisella estetään lasten ja nuorten syrjäytymistä. Lapsiperheiden toimeentuloa tuettava kohtuullistamalla päivähoitomaksuja.

4     Vanhenevan väestön kotona asumisen edellytyksiä parannettava.  Omaishoidontuki inhimillisemmäksi.

   Monipuolisella asuntotuotannolla turvataan myös kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saanti. Palvelu- ja hoiva-asuntojen tuotannolla on turvattava erityisryhmien asumistarpeet.

6     Tuusulanjärven ja ranta-alueiden kehittäminen virkistyskäyttöön tulee tapahtua kaupunkilaisten ehdoilla. Rantapuisto tulee säilyttää nykyisessä laajuudessaan.

   Joukkoliikennepalveluja kehitettävä vastaamaan asukkaiden ja yritysten tarpeita.
Keskustan kehä saatava liikenteellisesti toimivammaksi. Liikenneolosuhteita
Hyrylän suuntaan parannettava.

8     Kaupungin tulee hankkia raakamaata ja kaavoittaa ensisijaisesti omia maa- alueita. Maankäytössä ja kaavoituksessa sitoudutaan kestävän kehityksen toimintatapaan. Asemakaavat laaditaan yleiskaavan pohjalta asukkaiden  kanssa vuorovaikutuksessa, välttäen kortteli kerrallaan kaavoitusta.

   Työpaikkaomavaraisuuden kasvattamiseksi elinkeinotoiminnan edellytykset tulee olla kunnossa työttömyyden vähentämiseksi.

10   Matalan kynnyksen kulttuuripalvelut nostettava korkeakulttuurin rinnalle.

11   Koulutus- ja liikuntapalveluja tulee kehittää ja turvata kuntalaisten helposti tavoitettavaksi

12   Julkisten palveluiden kohdalla kuntarajat joustaviksi.