Nea Karenius: Lapset ovat investointi

Etusivu,Kirjoituksia

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaassa 7. toukokuuta 2021.

Esko Lappalainen kirjoitti Keski-Uusimaassa 18.4.2021 miten Järvenpään asukaskohtainen verotulo on viimeisen 10 vuoden aikana alkanut eriytyä Tuusulan asukaskohtaisesta verotulosta. Asia on ehdottomasti sellainen, jota kannattaa tutkia. Asukaskohtainen verotulo voi laskea eri syistä ja taustalla usein vaikuttaa useita eri asioita yhtäaikaisesti. Lappalaisen mainitseman naapurikuntien keskinäisen asukasvaihdon lisäksi osasyy on luultavasti myös lasten määrän lasku Tuusulassa.

Tuusulassa lasten osuus asukkaista on laskenut vuodesta 2002 alkaen. Vuonna 2002 Tuusulan asukkaista reilu 23 prosenttia oli alle 15-vuotiaita, kun vastaava osuus oli vuonna 2020 enää reilu 18 prosenttia. Järvenpäässä ja Keravalla muutos oli samansuuruista useamman vuoden ajan, mutta vuodesta 2010 alkaen lasten osuuden lasku on selkeästi pysähtynyt ja jäänyt noin 17 prosentin tuntumaan.

Jokainen kuntaan syntyvä tai muuttava lapsi laskee kunnan asukaskohtaista verotuloa. Lapset eivät yleensä tuota paljoakaan verotettavaa ansiotuloa kunnalle ennen täysi-ikäistymistään. Sen sijaan lapset tarvitsevat varhaiskasvatuspalveluja sekä kouluja, joiden tuottaminen maksaa kunnille.

Miksi kunnan kannattaa kuitenkin yrittää houkutella lapsiperheitä asukkaikseen? Kunnan on hyvä tarkkailla väestörakennettaan nykyhetken lisäksi pohtien, miltä väestörakenne näyttää tulevaisuudessa. Tämän hetken lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden työikäisiä ja tämän hetken työikäiset tulevaisuuden eläkeläisiä. Suomessa syntyvyys on ollut matalaa jo vuosia ja monen kunnan todellisuutta on jo se, että lasten vähenevä määrä vaikeuttaa esimerkiksi perusopetuksen järjestämistä.

Asuntojen hintojen kohoaminen pääkaupunkiseudulla ajaa muun muassa lapsiperheitä radanvarteen ja myös Järvenpäähän. Tämä on loistava tilaisuus houkutella perheitä asukkaiksi esimerkiksi huolehtimalla perheasuntojen saatavuudesta sekä tarjoamalla laadukasta varhaiskasvatusta sekä koulutusta ja harrastusmahdollisuuksia.

Nea Karenius

VTM, rahoitusekonomisti
ehdolla kuntavaaleissa (sd.)
Järvenpää

Lähde: Tilastokeskus, 0-14-vuotiaiden osuus väestöstä, %, Järvenpää-Kerava-Tuusula