Taru Salmivuori: Haarajoen kuulumisia

Etusivu,Kirjoituksia

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaassa 6. joulukuuta 2021.

Haarajoella on aktiivisesti toimiva asukasyhdistys, vanhempainyhdistys ja kaksi asukasta edustamassa kaupunginvaltuustossa. Pidimme syksyllä tapaamisen, jossa keskustelimme yhteistyötoiveista ja asukkaita pohdituttaneista asioista. Pyrimme siihen, että yhteistyötä tehdään tiiviisti etenkin molempien yhdistysten, valtuutettujen ja kaupungin välillä.

Tiiistaina 30.11. järjesti Haarajoen asukasyhdistys syyskokouksen, johon Olli Naukkarinen tuli vierailijaksi. Asukkaita kysyivät kaupunginjohtajalta mm. nuorisotoiminnan järjestämisestä Haarajoella, jouluvaloista, Närekadun päiväkodin tontin kohtalosta, meluvallin loppuun rakentamisesta, asukaskehityksestä alueella ja moottoritien liikennejärjestelyistä tulevaisuudessa.

Naukkarinen vastasi kysymyksiin suorasti, mutta kaikkeen ei vielä ole voitu saada lopullista vastausta. Esim. meluvalli, HSL- asiat ja moottoritien liittymät vaativat yhteistyötä muiden tahojen kanssa (kuten ELY-keskus) ja ovat vielä kesken. Meluvallin osalta asukkaat olivat ehdottaneet, jospa Lehmustien uusien tonttien maa-ainesta voitaisiin hyödyntää meluvallissa resurssiviisauden näkökulmasta. Tämä ehdotus on otettu kaupungilla vastaan eikä sitä nähdä huonona ajatuksena.

Asukkaat toivovat pääsevänsä osallistumaan Närekadun päiväkodin tontin suunnitteluun. Kaupunginjohtaja näki todennäköisenä, että asukkaita tullaan osallistamaan. Tontti sopisi asukkaiden mielestä esim. lähiliikuntapaikaksi, sillä sellaista ei vielä alueella ole. Myös eläkeläisliiton mukaan ottamista suunnitteluun on ehdotettu.

Samana iltana myöhemmin järjesti kaupunki info-tilaisuuden koskien Haarajoen koulun piha-alueelle tulevia muutoksia, kun Närekadun päiväkoti siirtyy vuoden 2023 aikana koulun tiloihin. Esittelijänä toimivat tilasuunnittelun pedagoginen kehittämispäällikkö Jan Mikkonen, Haarajoen koulun rehtori Pekka Tukonen ja Närekadun päiväkodinjohtaja Mirka Husu.

Tilaisuudessa esiteltiin luonnoskuvaa uudistuvasta piha-alueesta. Päiväkodin piha-alue tulee sijoittumaan koulurakennuksen pohjoispäähän ja saattoliikenne ohjataan koulun eteläpäähän. Asukkaat olivat tyytyväisiä piha-alueeseen, jossa tulee olemaan myös mm. varjopaikkoja. Suunnittelussa on selkeästi otettu huomioon sekä pedagogisuus, viihtyvyys että turvallisuus.

Etenkin turvallisuusaspekti nousi esiin puhuttaessa saattoliikenteessä ja sen ohjaamisessa juuri koulun eteläpäätyyn, jossa koululaisia kulkee vähemmän. Ajatus mahdollisen kotarakennuksen sijoittamisesta koulualueelle sai kannatusta ja se otettiin suunnittelijoille pohdittavaksi.

Tilaisuudessa esitetty luonnoskuva oli havainnollistava ja selkeä. Asukkaat olisivat halunneet lähettää kysymyksiään etukäteen, mutta luonnoskuvaa ei ollut missään näkyvillä ennen tilaisuutta. Tämän tyyppiset illat lisäävät yhteistyötä, mutta myös asukkaat haluavat tietää yllättävän paljon taustatietoa ennen mielipiteensä muodostamista. Se on hyvä asia, mutta vaatii kärsivällisyyttä ja hienosäätöä osallistamiseen.

Taru Salmivuori
Kaupunginvaltuutettu (sd.), aluevaaliehdokas