Valtuustoryhmän pelisäännöt

Kirjoituksia

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän yhteiset pelisäännöt valtuustokaudelle 2021-2025.

Hyväksytty valtuustoryhmän seminaarissa 3. lokakuuta 2021.

Kunnioitetaan toisiamme ja toistemme mielipiteitä.

Avoin ja monipuolinen keskustelu on tärkeää. Viestitään asioista faktojen kautta sekä muita kunnioittaen niin kokouksissa, tilaisuuksissa kuin julkisissa keskusteluissakin. Ei aloiteta, osallistuta eikä ruokita henkilökohtaisuuksia. Jokaisella on vastuu hyvän keskusteluilmapiirin ylläpitämisestä ja -säilymisestä.

Ollaan armollisia toisillemme valtuustoryhmässä.

Ollaan armollisia itsellemme ja toisillemme, niin aikataulujen kuin tekemisten suhteen. Vältetään tulipalojen syttymistä ja vastausten vaatimista, ellei asia ole akuutti. Otetaan asioista ensin selvää, ei aiheuteta ylimääräistä mielipahaa tai epäluuloja omaa ryhmää tai sen henkilöitä kohtaan.

Toimitaan yhtenäisenä ryhmänä. 

Toimitaan tarvittaessa ryhmätuella, ei ryhmäkurilla. Eri mieltä saa olla ja tarvittaessa saa äänestää ryhmästä poiketen. Pyritään silti silloinkin tukemaan ja kunnioittamaan omaa ryhmää ja muita mielipiteitä. Tehdään myös vapaitten käsien pyytäminen äänestyksiin avoimesti ryhmässä. Ymmärretään, että kompromissintekokyky on tärkeä osa vastuullista politiikka ja muiden ryhmien sekä virkamiesten kanssa toimimista.

Pidetään ryhmä ajan tasalla oman toimielimen asioista ja varataan aikaa keskustelulle tärkeistä asioista myös ennen päätöksentekoa.

Kirjoitetaan muistiot kokousten jälkeen ja nostetaan muistioissa tärkeimmät asiat esille päätetyistä asioista. Näin jokaisen toiminta helpottuu ja kaikilla on parempaa tietoa päätösten pohjaksi. Muistioon kirjataan asiat, jotka ovat avointa tietoa, ei toimielimessä käytyä keskustelua. Tiedostetaan, mitkä ovat asioita, joista tulisi käydä laajempaa ryhmäkeskustelua ennen päätöksenentekoa. Ilmoitetaan poissaoloista ajoissa muulle ryhmälle ja varahenkilöille.

Ei jaeta ryhmän sisäistä tietoa ryhmän ulkopuolelle.

Keskustelu valtuustoryhmässä on luottamuksellista eikä valtuustoryhmän sisällä käytyä keskustelua referoida eikä jatketa tai jaeta julkisuudessa tai kolmansille osapuolille. Huomioidaan, että ryhmässä jaettavat muistiot ovat vain ryhmälle tarkoitettuja, niitä ei voi, eikä saa jakaa. Julkisissa pöytäkirjoissa olevat asiat ovat kaikkien referoitavissa. 

Mikäli yksi tai useampi valtuutettu kokee, että pelisääntöjä on rikottu, käydään asiasta keskustelua valtuustoryhmän kokouksessa. Kokemus pelisääntörikkomuksesta välitetään ensin ryhmän puheenjohtajalle tiedoksi. Pelisääntöjen lisäksi ryhmän toimintaa ohjaavat SDP:n kunnallispoliittinen ohjesääntö ja puolueen säännöt.