Jarmo Mäkinen: Liikkuva Järvenpää kaikille?

Etusivu,Kirjoituksia

Järvenpäässä on hyvät mahdollisuudet liikkua ja urheilla, niin seuroissa kuin luonnossakin. Meillä on omat urheiluseurat, jääkiekosta nyrkkeilyyn. Olen ollut onnekas saadessani nähdä useamman seuran toimintaa lasteni kautta hyvin läheltä. Joukkueiden toiminta on aktiivista ja se on seurausta toimivasta seuran johdosta ja aktiivisista joukkueiden vetäjistä. Järvenpään kaupunki huolehtii mahdollistaa myös seurojen ulkopuolisen harrastamisen. Talvella on ladut millä hiihtää ja lumettomalla kaudella portaat mitä juosta, ym.

Harrastustoiminnassa on myös varjopuolensa. Jos mietitään seurojen järjestämiä urheiluharrastuksia, kaikilla ei ole niihin varaa, varsinkaan jos nuori jatkaa harrastusta kasvettuaan vanhemmaksi. Seurojen syy tämä ei ole, koska ne eivät saa toiminnastaan voittoa. Seuroilla on tukijärjestelmiä heille, joilla on vaikeuksia maksaa täyttä maksua lapsen harrastuksesta seuroissa.

Silti liian moni lapsi jää, lapsesta itsestään johtumattomista syistä ulos harrastustoiminnasta ja liian usein syynä on vanhempien vähävaraisuus. Tästä johtuen mahdollinen syrjäytyminen kasvaa lasten ja nuorten keskuudessa. Suomessa ja meidänkin kunnassamme jää suuri määrä potentiaalisia tulevaisuuden urheilijoita syntymättä, sen vuoksi, ettei vanhemmilla ollut rahaa mahdollistaa lapselle edes sitä yhtä harrastusta.

Kunnan tulisi helpottaa harrastustoiminnan mahdollistamista lapsille ja nuorille. Yksi tällainen toimi voisi olla tilavuokrien pienentämisellä. Kun seurat saisivat tilat toiminnalleen edullisemmin, olisi harrastustoimintaan osallistuminen halvempaa lasten vanhemmille. Harrastuksista ei siltikään tulisi ilmaista vanhemmille, mutta näin toimimalla harrastusmaksujen alennukset tulisivat kaikille tasavertaisesti. Tämän lisäksi seurat voisivat edelleen tukea valitsemin kriteerein seuransa harrastajia.

Meidän on ohjattava ja tuettava lapsemme järkevään ja turvalliseen tekemiseen ja harrastustoiminta on sellaista.

Jarmo Mäkinen
Järvenpää
tarkastuslautakunnan jäsen,
hyvinvointilautakunnan varajäsen (sd.)