Emmi Mäkisen ryhmäpuheenvuoro lokakuun 2021 valtuustossa talouden ja toiminnan seurannasta

Etusivu,Kirjoituksia

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet sekä muut kokousta seuraavat.

Käsittelemme tällä hetkellä pykälää, joka koskee talouden ja toiminnan seurantaa.

Ryhmämme kiinnitti omassa kokouksessaan erikseen huomiota liikkumavaralistauksen toteumaseurantaan.

Keskustelimme pitkään edelliskaudella tehdyistä kipeistä leikkauksista ja siitä, onko vaikutustenarvioinnin raportoinnissa menty taas vain talous edellä? 

Muun muassa Opetuksen- ja kasvatuksen lautakunta kysyi noin vuosi sitten sitä, onko palvelualueiden välillä jaetut säästötavoitteet eli tässä kohtaa palveluleikkaukset jaettu tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti tai ylipäänsä kohtuullisesti palvelualueiden välillä? 

Riskinä näimme valtuustossakin jopa lakisääteisten rajojen tulevan vastaan ja näin leikkaustemme vaarantavan kykymme tarjota palveluita lain mukaisella tavalla. 

Haluaisimme nyt tietää mitä vaikutusten arviointeja kuluneena aikana on tehty jo toteutetuille toimenpiteille, miten arvioitiin ennakkoon uusien toimenpiteiden vaikutusta ja miten niitä tullaan nyt seuraamaan, jotta voimme tehdä nopeitakin korjausliikkeitä tarvittaessa?

Emme hae tässä enää talouden tunnuslukuja, vaan niitä paljon puhuttuja inhimillisiä vaikutuksia, jotka moni kokee jo epäinhimillisiksi. 

Puhumme siis työtä tekevistä käsistä, palvelun käyttäjän kokemuksesta ja arjen konkreettisista tilanteista. 

Näitä vaikutuksia pyysimme tarkasti seuraamaan ja nyt odotamme vastauksia.”