Emmi Mäkisen puheenvuoro käsiteltäessä arviointikertomusta 2021

Etusivu,Kirjoituksia

Emmi Mäkisen käyttämä puheenvuoron käsiteltäessä tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2021 valtuuston kokouksessa 13. kesäkuuta 2022.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä muut kokousta seuraavat!

Kiitos tarkastuslautakunnalle ansiokkaasta arviointikertomuksesta! Arviointikertomus pitää sisällään monia tärkeitä avauksia kaupungin toiminnan kehittämiseksi.

Kiinnitin erityistä huomiota arviointikertomuksen sivulla 16 olevaan tarkastuslautakunnan suositukseen eettisen ohjeistuksen laatimisesta. Tarkastuslautakunta esittää suosituksenaan, että ”strategiatyön ja arvojen päivityksen jälkeen laaditaan eettinen ohjeistus, johon alemman tason ohjeistus pohjautuu, sekä suunnitellaan ja toteutetaan henkilöstön valmennus myös eettiseen ohjeistukseen”.

Tarkastuslautakunnan mukaan ”eettinen ohjeistus mm. ohjaa toimintaa, määrittää hyvän hallintotavan ja yhteiset pelisäännöt ja yhteiset tavat toimia”. Nämä ovatkin kaikki erittäin tärkeitä asioita!

Arviointikertomuksen kirjauksesta saa kuitenkin käsityksen, että tarkastuslautakunta haluaa eettisen ohjeistuksen ulotettavaksi koskemaan vain kaupungin henkilöstöä.

Samaan aikaan on kuitenkin esimerkiksi Tuusulassa hyväksytty eettinen ohjeistus, joka ulottuu nyt tätä Järvenpäässä suosittelemaanne laajemmin, koskemaan myös luottamushenkilöitä. Kysynkin tarkastuslautakunnan puheenjohtajalta seuraavaa: käytiinkö tarkastuslautakunnassa keskustelua eettisestä ohjeesta, joka koskisi myös luottamushenkilöitä? Entä mitä puheenjohtaja itse ajattelee siitä, tarvitsisimmeko tällaisen ohjeistuksen myös luottamushenkilöille?

Koska me yhdessä muodostamme kaupungin näkyvimmät kasvot, henkilöstö ja luottamushenkilöt, ei eettinen ohjeistus voi mielestäni koskea vain toista.

Kiitos