Emmi Mäkinen: Ryhmäpuheenvuoro talousuunnitelmaan ja muutosehdotus

Etusivu,Kirjoituksia

Ryhmäpuheenvuoro talouspykälään

Aivan niin kuin joka vuoden lopulla, olemme nytkin päättämässä kaupungin ulkonäöstä, asukkaiden hyvinvoinnista, työntekijöiden jaksamisesta, lasten- ja nuorten tulevaisuudesta ja siitä, mitä arvoja kaupungissamme nostetaan toisen edelle.

Päätämme tässä pykälässä talouden tunnuslukujen pohjalta siis muun muassa siitä, saako jokainen lapsi yhtäläiset eväät elämälleen, ikäihminen avun arkeensa, yrityselämä puitteet toiminnalleen tai ympäristö arvoisensa arvostuksen.

Puhumme siis suurista tärkeistä asioista.

Sosialidemokraatit suhtautuvat asiaan sen vaatimalla vakavuudella ja siksi emme voi olla kritisoimatta sitä tapaa, jolla me luottamushenkilöt eri päätäntäelimissä olemme tätä nyt päätettävää kokonaisuutta joutuneet käsittelemään.

Prosessi ei ole ollut mielestämme täysin onnistunut ja demokraattista kansanvaltaa tukeva.

Aikaa talousarvion käsittelyyn on ollut yksinkertaisesti liian vähän eikä ryhmien välillä ole voitu keskustella riittävästi tai neuvotella aidosti.

Samassa yhteydessä olemme kokeneet, että luottamushenkilöiden kädet oli sidottu ennen näkemättömällä tavalla lautakunnissa. Olemmekin aidosti ihmetelleet mistä saamme enää päättää?
Lautakuntiin tuodut liikkumavaralistat ovat esimerkki tästä. Lautakunnat eivät saaneet poistaa niistä mitään, saimme vain järjestellä ne miellyttävämpään järjestykseen listan sisällä, vaikka koko ajan puheissa oli myös se tosiasia, että niitä esitetään toteutettavaksi täysimääräisinä.

Asia oli siis tältä osin jo päätetty meidän puolesta.

Koemme myös eri palvelualueiden välillä suurta eriarvoisuutta, sillä nyt päätettävät säästötoimenpiteet eivät ole määrämitaltaan lainkaan samanarvoisia.

Varsinkin opetus- ja kasvatuslautakunnalle kohdistetut leikkaukset ovat vielä kaiken lisäksi suurelta osin sellaisia, että säästöjen sijaan ne tulevat mitä todennäköisimmin kasvattamaan kaupungin kuluja tulevaisuudessa, niiden arjenvaikutusten kautta.

Palvelualueelta esitetään vähennettäväksi tekeviä ja auttavia käsiä, joiden vaikutus on välitön jokaiselle henkilökunnan jäsenelle ja kaupunkimme lapselle sekä heidän perheilleen.

Muun muassa hallinnossa sen sijaan esitetään säästötoimenpiteenä sellaisia toimenpiteitä, joiden luulisi kuuluvan jo ihan perustoimintaan, kuten esimerkiksi päällekkäisistä ja turhista järjestelmistä luopuminen ja hallinnon prosessien tehostaminen.

Pykälän käsittelystä saattaa tulla pitkä ja saamme äänestää varmasti useamman kerran ennen kuin rahankäytöstä ja samalla kaikkien järvenpääläisten tulevaisuudesta on päätetty.

Demarit arvostavat nimenomaan demokratiaa päätöksen teossa ja uskommekin sen olevan ainoa tapa saavuttaa sellaisia lopputuloksia, joihin päättäjät mutta myös he joihin päätökset vaikuttavat, voivat aidosti sitoutua.

Niitä ei tuoda tarjottimella sivuoven kautta tarjottuna pakkopullana vaan jokaisen tulisi saada itse vaikuttaa siihen mikä maistuu ja mikä ei.
Nyt tarjottu ei sellaisenaan maistu.

Olisi ehkä ollut aiheellista esittää edellisessä pykälässä investointeihin lisättäväksi kristallipalloa, sen verran sahaavalta on tämän vuoden valmistelu monelle näyttänyt. Toisaalta samalla kaupunginjohtajalle olisi pitänyt vaatia vähintäänkin fakiirin tai velhon kykyjä, jotta kaikki olisi aina ennakoitavissa ja jokainen valtuutettu tai kaupunkilainen tyytyväinen.

Kiitos virkamiehille valmistelusta, uskon, että tekin olette kokeneet olevanne ainakin hetkellisesti mahdottoman tehtävän edessä.

Ympärillämme on ollut paljon liikkuvia osia, joihin kaupunki ei voi vaikuttaa. Yllätyksiä valitettavasti tulee varmasti jatkossakin.

Esitys:

Muutosesitys § 81 Talousuunnitelma 2020-2023 ja talousarvio

Valtuutettu Emmi Mäkinen esitti, että jätetään käyttämättä 50% liikkumavaratoimenpiteistä opetuksen ja kasvatuksen liikkumavaralistasta toimenpiteistä numero 8 koulujen avustus- ja ohjaushenkilöstön käytön tehostaminen ja numero 9 varhaiskasvatuksen ryhmäavustajien vähentäminen. Lisätään kehykseen taloussuunnitelmaan vuosille 2020 – 2023 yhteensä 875.000 euroa