Satu Tuominen vaihtoi valtuustoryhmää

Järvenpään sos.dem. valtuustoryhmä sai uuden jäsenen kun Satu Tuominen pitkän harkinnan jälkeen vaihtoi valtuustoryhmää ja nosti samalla sos.dem. valtuustoryhmän valtuuston suurimmaksi yhdellätoista jäsenellä.

Valtuustoryhmämme toivotti Sadun lämpimästi tervetulleeksi ja totesi hänen tuovan mukanaan sellaista vahvaa kokemusta ja osaamista, josta koko ryhmä voi olla tyytyväinen.

Alla Sadun lehdistötiedote asiasta:

”Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista sekä yhteisten arvojen ja ihanteiden puolustamista.

Vastuullisuus punnitaan vaikeina aikoina.

Olen ollut mukana kunnallispolitiikassa vuodesta 2004 lähtien. Mukaan lähdin, koska minulla oli halu tuoda päätöksentekoon niiden ääni, jotka eivät omaa ääntään aina kuuluville saa. Lapset, nuoret, seniorit ja ikäihmiset. Lähes koko ikäni Järvenpäässä asuneena koin myös velvollisuudekseni antaa panosta takaisin yhteisölleni. Järvenpääläisille veronmaksajille.

Vuosien varrella olen saanut luotsata puheenjohtajan ominaisuudessa kolmea eri lautakuntaa: Sivistys- ja vapaa-ajan, Ikääntyneiden- ja toimintarajoitteisten, sekä nyt Opetus- ja kasvatuslautakuntaa. Edellisellä kaudella toimin varapuheenjohtajana Sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Viime kuntavaaleissa sain lähes 280 ääntä. Osalle äänestäjistäni voikin olla haastavaa ymmärtää, miksi sitoutumattomaksi julistautunut päättäjä liittyy nyt yhtäkkiä valtapuolueen riveihin. Koen olevani selityksen velkaa:

Vaikka olen vuosikausia ollut poliittisesti sitoutumattoman Järvenpää Plussan jäsen, olen huomannut yhä useammin mielipiteeni sopivan myös muiden ryhmien kantoihin. Samanmielisyyttä ja erinomaisia poliittisia keskusteluita olen matkan varrella, etenkin viimeisten muutaman vuoden aikana, käynyt aivan muiden kuin oman ryhmäni valtuutettujen kanssa.

Viime vuosina lautakunnan puheenjohtajana olen myös kokenut, että en aina ole saanut riittävästi tukea ryhmältäni. Ryhmän toiminnassa on ollut myös muita ongelmia, jotka ovat muodostuneet minulle esteeksi jatkaa ryhmän jäsenenä enää tulevaisuudessa.

Tämä ei kuitenkaan ole perimmäinen syy lähdölleni, jota olen kypsytellyt jo pitkään. Päättäjänä toimiminen vaatii jatkuvasti entistä laajempaa tietopohjaa. Osaamista ja näkemyksiä myös valtakunnan tason valmisteilla olevista asioista. Hyvin harva päätettävä asia on nykyisellään sellainen, joka olisi yksinomaan Järvenpäätä koskeva. Taustalla vaikuttaa aina yksittäistä kuntaa suuremmat asiat. Myös osaaminen, jota suuressa ryhmässä on mahdollisuus ammentaa ja hyödyntää laajasti, sekä valtakunnallisesti että jopa EU:n tasolta asti, jää paikallisesti profiloituneessa ryhmässä vähäiseksi.

Koska tiedolla johtaminen vaihtoehtoisskenaarioineen on asia, jota haluan omien päätösteni tueksi, koen olevani parempi päättäjä toimiessani ryhmässä, jossa tällaisen tiedon hankkiminen on asiantuntijaverkostojen vuoksi helpompaa ja osittain myös automaattista. Vuosien varrella oma arvomaailmani on myös muuttunut entistä sosiaalidemokraattisempaan suuntaan.

Siksi olen tullut siihen tulokseen, että voidakseni lunastaa äänestäjilleni ja samalla niille yhteiskuntamme kaikkein heikoimmassa asemassa oleville antamani lupaukset, on poliittinen ryhmäni tästä eteenpäin sosialidemokraattinen ryhmä. Haluan kiittää Järvenpää Plussan ryhmää ja yhdistystä näistä vuosista, joina olen heiltä hyvän kasvualustan poliitikkona saanut.

Koska vaalikautta on jäljellä enää reilun vuoden verran ja moni tärkeä asia on opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella vielä kesken, jatkan lautakunnan puheenjohtajan tehtävässä kauden loppuun asti.

Satu Tuominen
Valtuutettu, Opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtaja
SDP Järvenpää”