Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut tulevaisuuden Järvenpäässä

Varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kivijalan. Kaupungin tarjoamilla laadukkailla varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluilla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti eriarvoistumiskehitykseen ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Kaikessa lapsia, nuoria ja perheitä koskevissa kaupungin päätöksissä tulee vahvistaa vaikutusten ennakkoarviointia.

Kaupungin heikentyneen taloustilanteen vuoksi Järvenpäässä on jouduttu tekemään muutoksia myös varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluihin. Näiden muutosten vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin on seurattava pitkäjänteisesti, jotta korjausliikkeiden tekeminen olisi tarvittaessa mahdollista. Tulevina vuosina kaupungin taloustilanteen mahdollisesti kohentuessa lisää resursseja on kohdennettava lasten, nuorten ja perheiden keskeisiin palveluihin.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoon on kohdistunut viime vuosina monia muutospaineita. Koska kaupunki kasvaa, palveluverkko tulee pitää riittävän kattavana. Muutokset palveluverkkoon tulee tehdä ennakkovaikutukset arvioiden ja asukkaita kuullen. Terveet ja turvalliset tilat on turvattava niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin.

Muutokset kouluverkossa ovat nostaneet esiin perheiden huolen lasten ja nuorten koulutien turvallisuudesta. Sosialidemokraatit haluavat taata turvallisen koulutien jokaiselle. Seuraavalla vaalikaudella on otettava ensiaskeleet kaupungin kehittämiseksi niin, että kokemus koulutien turvallisuudesta vahvistuu, kuljettiinpa kouluun mistä kaupunginosasta tahansa.

Järvenpään sosialidemokraatit tavoittelevat kaupunkia, jossa:

  • Vaikutusten ennakkoarviointia lapsia, nuoria ja perheitä koskevassa päätöksenteossa vahvistetaan. Jo tehtyjen päätösten vaikutuksia seurataan pitkäjänteisesti.
  • Varhaiskasvatuksen toimintamuodot turvataan ja alueellisesta saatavuudesta huolehditaan.
  • Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkoot pidetään kohtuullisina ja kaupungin taloudellisen tilanteen kohentuessa ryhmäkokoja pyritään pienentämään.
  • Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa turvataan resurssit lapsen yksilölliseen tukeen.
  • Varhaiskasvatuksen henkilöstöresursseista huolehditaan pitkäjänteisesti.
  • Perusopetuksen kouluverkkoa pidetään kattavana. Kouluverkkoon tehtävien muutosten vaikutuksia seurataan ja erityisesti koulumatkojen turvallisuutta parannetaan.
  • Perusopetus on jatkossakin maksutonta, eikä esimerkiksi luokkaretkien maksullisuus saa asettaa oppilaita eriarvoiseen asemaan koulutoiminnan arjessa.
  • Vanhemmilla on oikeus ja mahdollisuus osallistua lasta ja lapsen kasvuympäristöä koskeviin keskusteluihin sekä päätöksiin koulun kautta.
  • Jokaiselle nuorelle tehdään seitsemännellä luokalla hyvinvointiselvitys, jonka tavoitteena on tukea nuoren kasvua ja kehitystä.
  • Kiusaamisen ja häirinnän nollatoleranssi toteutuu. Kaupunki etsii yhdessä muiden toimijoiden kanssa ratkaisuja myös koulupäivän ulkopuolella tapahtuvaan kiusaamiseen.