Satu Tuomisen ryhmäpuheenvuoro käsiteltäessä kaupunginjohtajan viran auki julistamista

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron kaupunginjohtajan viran aukijulistamisesta käytti Satu Tuominen valtuuston kokouksessa 29.8.2022.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä kokousta seuraavat

Olemme lyhyen ajan sisällä uudelleen tilanteessa, jossa lähdemme etsimään kaupungille johtajaa. Nykyinen kaupunginjohtaja ehti olla virassaan 4 vuotta, mutta sinä lyhyenäkin aikana on tapahtunut paljon m.m. prosessien joustavuuden, tarkan taloudenpidon sekä yleisen julkisuusmielikuvan osalta. 

Nyt väistyvä kaupunginjohtaja on ollut näkyvä ja aktiivinen toimija kaupunkilaisiin päin, mutta myös arvostettu lukujen ja talouden mittareiden havainnollistaja sekä -tulkitsija. Yhteistyökyky ja verkostoituminen ovat myös asioita, joita olemme luottamushenkilöorganisaatiossa nykyisessä viranhaltijassa arvostaneet. Kuten myös kyky johtaa, sekä halu kehittää kaupunkiamme eteenpäin. 

Nämä ovatkin niitä asioita, joita nyt uudessa hakijassa Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tulee arvostamaan ja arvioimaan. 

Osallisuus on tullut yhä merkityksellisemmin mukaan kunnalliseen päätöksentekoon ja siinä voimme jatkossa olla entistä parempia. Osallistamisen ja kuulemisen lisäksi kuntalaiset haluavat nähdä, miten osallistuminen vaikuttaa lopputulokseen. Tämän ymmärtäminen, kuntalaislähtöisen toiminnan toteuttaminen sekä halu parantaa päätöksillä kuntalaisten ja henkilökunnan hyvinvointia, ovat meille tärkeitä ominaisuuksia uutta kaupungin keulahahmoa pohtiessamme. 

Turhaan emme ole Järvenpään uudessa strategiassa todenneet ”Rakennamme yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet.” Sitoudumme kaikki yhdessä ja omalta osaltamme siihen, että Järvenpäässä on hyvä kasvaa, elää ja ponnistaa eteenpäin. 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 14§:n mukaan kaupunginjohtajan palvelussuhteen luonteesta päättää kaupunginvaltuusto. Hakuilmoituksessa mainitaan, täytetäänkö virka toistaiseksi vai määräajaksi.

Kun olimme tässä samassa tilanteessa viisi vuotta sitten, olimme melko yksimielisiä siitä, että asetamme viran määräaikaisesti voimassa olevaksi. 

Kunnan toimintaympäristö ja tehtävät muuttuvat soten myötä, emmekä vielä tässä vaiheessa tiedä, minkä tyyppinen henkilö olisi paras johtamaan soten jälkeistä kuntaa. Sama epävarmuus liittyy TE-palveluiden siirtymisestä kunnalle. 

Tästä johtuen kahdeksan vuoden määräaikaisuus on mielestämme asia, joka olisi hyvä säilyttää myös tulevassa rekrytoinnissa. Emme näe, että määräaikaisuus karsisi hakijoita, vaan päinvastoin se voi olla jopa houkute ammattitaitoiselle ja kokeneelle osaajalle.

Kuudesta kahdeksaan vuotta on usein aika, jonka jälkeen moni johtaja pohtii siirtymistä seuraaviin haasteisiin. Koska kuntaorganisaatiossa harvemmin on toimintaa sidottu tuloskorttimalliin tai tulokseen, on kaupunginjohtajan virka usein muotoutunut virkaiän pituiseksi. Tämä on aiheuttanut toisinaan haasteita ja pohdintaa, niin hyvässä kuin vähän ikävämmissäkin tilanteissa.  

Totta kai uskomme rekrytointiprosessiin, mutta aika-ajoin on hyvä pystyä arvioimaan sitä, miten toimessa on pärjätty tai missä kenties ei. Puolin ja toisin. Työsuhteen purku on asia, johon kukaan haluaa lähteä. Tai johon yleensä lähdetään vain erittäin ikävissä tilanteissa. 

Kahdeksan vuoden määräaikaisuus on siten niin kaupungin kuin virkaan valittavankin etu. Jatkoa tarkastellaan kuitenkin hyvissä ajoin määräajan loppupuolella. 

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että 

Päätösehdotuksen kohta 2: ”Kaupunginjohtajan viran olevan toistaiseksi voimassa oleva” muutetaan muotoon:

 ”2. Kaupunginjohtajan viran olevan määräaikainen ja määrittää kaupunginjohtajan virkasuhteen pituudeksi kahdeksan vuotta”.