Satu Tuomisen ryhmäpuheenvuoro hyvinvoinnin palveluverkosta

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron hyvinvoinnin palveluverkosta käytti Satu Tuominen valtuuston kokouksessa 10.10.2022.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnitelmaa on tehty Järvenpäässä ensimmäistä kertaa. Hyvinvoinnin palveluverkkosuunnitelma on ainutlaatuinen kokonaisuus ja taidamme olla palveluverkon laatiessamme edelläkävijöitä. Tiedossamme ei ainakaan ole, että vastaavanlaista palveluverkkosuunnitelmaa olisi muissa kunnissa vielä tehty.

Hyvinvoinnin palvelualueen palvelut ovat kuntalaisille erittäin tärkeitä ja ne saavat valtuustotason huomiota liian harvoin. Siksi on arvokasta, että ne tulevat kuvatuksi yhdessä asiakirjassa kattavasti ja kokonaisvaltaisesti.

Vaikka Hyvinvoinnin palveluverkko koostuu neljästä kokonaisuudesta, eniten keskustelua on hallinnut niistä yksi. Kokonaisuus, jossa käsitellään yhteisöjen tiloja. 

 Aihe on ollut Järvenpäässä kestopuheenaihe jo useammalla valtuustokaudella. Onkin hyvä, että nyt tilakysymyksiin saadaan pidemmän aikavälin valtuustotasoisesti linjaukset.

Järvenpään sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on tyytyväinen palveluverkon valmisteluun ja käsittelyyn toimielimissä. Haluamme kiittää palvelualuejohtaja Kristiina Sootsia ja kaikkia palveluverkon valmisteluun sekä päätöksentekoon osallistuneita. Palveluverkko onnistuu niissä tavoitteissa, joita sille on työn aloituksen yhteydessä asetettu.

Hyvinvoinnin palvelut on ollut tärkeä varmistaa niin liikunnasta kulttuuriin, kuin kolmannen sektorin, vapaaehtoistoimijoiden ja aktiivisten kuntalaisten järjestämiin tapahtumiin. Sekä suuriin, kaikkia kuntalaisia koskeviin massatilaisuuksiin. Palveluverkkosuunnitelmalla varmistamme, että kaikkea tätä on jatkossakin saatavilla. 

Samalla turvataan toimivat ja tarkoituksenmukaiset tilat kaikille kuntalaisille ja yhteisöille.  

Hallituksen esitys on kokonaisuus, joka on paitsi taloudellisesti vakaalla pohjalla myös palveluiden ja niiden käyttäjien kannalta kestävä. Tämä on ollut tärkeä kantava ajatus palveluverkkoa suunniteltaessa. 

 Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tukee kaupunginhallituksen esitystä hyvinvoinnin palveluverkoksi. Olemme tyytyväisiä siihen, että hallitus saavutti yksimielisyyden asiassa.

Palveluverkko antaa hyvät suuntaviivat, joiden pohjalta jatkaa hyvinvoinnin palvelualueen palveluiden kehittämistä. Yhteistyössä kaikkien kaupunkilaisten kanssa.