Kaupungin talouden ja työllisyyden hoito tulevaisuuden Järvenpäässä

Koronapandemia ja koko kuntakenttää koskevat talouden haasteet näkyvät myös Järvenpäässä. Hyvin hoidettu kuntatalous on edellytys kaupunkilaisten palveluiden turvaamiselle pitkällä aikavälillä. Sosialidemokraateille kaupungin taloudenhoidossa on tärkeintä oikeudenmukaisuus ja mahdollisten sopeutustoimien vaikutusten arviointi jo etukäteen.

Jotta kaupungin talous pysyisi kestävällä pohjalla, verotulojen on välttämätöntä kasvaa. Tämä toteutuu parhaiten silloin, kun kaupungin asukasluku kasvaa. Siksi sosialidemokraatit pitävät väestönkasvua myös avaimena talouden kestävään hoitoon. Mahdollisia sopeutustoimia tehtäessä veronkorotuksia ei pidä sulkea ideologisesti pois työkalupakista, jos niille on tarvetta.

Jos kaupungin taloudellinen tilanne heikkenee entisestään, sopeutuksia tulee tehdä niin, että toimet eivät tuota enemmän välillisiä kustannuksia kuin ne säästävät. Rakenteelliset uudistukset kunnan ja Keusoten omassa toiminnassa ovat myös mahdollisuus vakauttaa talouden perustaa. Tekemällä eri tavoin ja uutta teknologiaa hyödyntämällä voidaan saavuttaa tuottavuushyötyjä.

Vastuu työllisyydenhoidosta jakautuu tällä hetkellä osin Järvenpäälle, osin Keusotelle. Sosialidemokraattien mielestä kaupungissa ja Keusotessa tulisi pohtia entistä enemmän sitä, miten työllisyydenhoidossa voitaisiin saavuttaa myös kaupungin taloutta hyödyttäviä ratkaisuja.

Järvenpään sosialidemokraatit tavoittelevat kaupunkia, jossa:

  • Talouden tasapainottaminen tehdään oikeudenmukaisesti. Vaikutusten arviointi ennen päätöksentekoa tulee ulottaa vahvemmin myös taloudenhoitoon. Tehtyjen päätösten vaikutuksia tulee niin ikään seurata pitkäjänteisesti.
  • Veronkorotuksia ei suljeta ideologisesti pois taloudenhoidon keinovalikoimasta, vaikka veronkorotuksiinkaan ei tule kevyin perustein ryhtyä.
  • Tuottavia investointeja uskalletaan tehdä myös lainarahalla. Kaikkien uusien investointien toteuttamisessa arvioidaan niiden kustannus-hyöty-suhdetta.
  • Nuorten työllisyyskummitoiminta vakiinnutetaan ja sen käyttöä laajennetaan nykyisestä.
  • Kaupunki ja Keusote työllistävät nuoria kesätöihin ja tiivistävät yhteistyötään kaikenikäisten asukkaiden työllisyyden tukemiseksi.
  • Kaupunki pyrkii aktiivisesti houkuttelemaan uusia yrityksiä sijoittumaan muun muassa yritysalueille. Jo kaupungissa toimivat yritykset sitoutetaan kaupunkiin vuoropuhelun ja toimivan yritysyhteistyön keinoja käyttämällä.
  • Työllisyydenhoidon keskeisenä tavoitteena on pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, mikä pienentää myös kaupungille koituvia kuluja työmarkkinatuen kuntaosuudesta.