Järvenpään demarit: Erityislasten perheiden jaksamisesta on huolehdittava

Järvenpään sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on seurannut huolestuneena keskustelua vammaisten lasten koulupäivää tukevan päivähoidon tulevaisuudesta. Tähän asti Setlementti Louhela ry on tuottanut palvelun Järvenpään kaupungin kanssa tehdyllä sopimuksella.

Sopimuksen oli alun perin tarkoitus päättyä kesäkuussa. Siksi ajankohtaiseksi tuli päätöksen tekeminen siitä, kuka tuottaa palvelun jatkossa. Valitettavasti asian ratkaisemisen sijaan Keusote ja kaupunki ajautuivat kiistaan siitä, kummalle vastuu palvelun järjestämisestä kuuluu.

Järjestämisvastuun perusteella määräytyy se taho, jonka täytyy tehdä päätökset koulupäivää tukevan päivähoidon tuottamisesta. Koska selvyyttä palvelun järjestämisvastuuseen ei saatu, myöskään päätöksiä palvelun tuottamisesta jatkossa ei pystytty tekemään hallitusti.

Tällaista tilannetta, jossa Keusote ja kaupunki kinastelevat keskenään tärkeän palvelun järjestämisvastuusta, ei pitäisi päästää tapahtumaan. Tilanne kuormitti kohtuuttomasti palvelua käyttäviä lapsia ja heidän perheitään, aiheuttaen epätietoisuutta palvelun kohtalosta.

Viikkojen epätietoisuuden jälkeen kaupunki ja Keusote tiedottivat viimein saavuttaneensa kompromissin asiassa. Vammaisten lasten koulupäivää tukeva päivähoito tullaan toteuttamaan Setlementti Louhelassa vuoden 2020 loppuun asti. Asiaan otettiin tervetullut aikalisä.

Valtuustoryhmämme on tyytyväinen siihen, että epäselvässä tilanteessa päädyttiin jatkamaan palvelua nykyisellään vuoden loppuun. Pidämme tärkeänä, että palvelun tuottamisesta myöhemmin päätettäessä kuullaan perheitä ja tehdään aito lapsivaikutusten arviointi.

Kaikissa jatkovaihtoehdoissa tärkeintä on turvallisen siirtymän takaaminen palvelua käyttäville perheille. Tämä edellyttää avointa valmistelua, viestintää ja palvelun käyttäjien kuuntelemista. Kaikissa tilanteissa erityislasten perheiden jaksamisesta on huolehdittava.

Järvenpään sosialidemokraattinen valtuustoryhmä