Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on erottanut Satu Haaparannan ryhmästään

Etusivu,Kirjoituksia

Järvenpään sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kokoontui 16.11. ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään valtuutettu Satu Haaparannan toistuvaa ryhmän pelisääntöjen vastaista toimintaa. Ryhmä on kuullut asiassa Haaparantaa. Kokoukseen osallistuneet valtuutetut päättivät keskustelun jälkeen yksimielisesti erottaa Haaparannan valtuustoryhmän jäsenyydestä pelisääntöjen vastaisen toiminnan ja luottamuspulan takia. Ryhmä katsoo, että Haaparanta on toiminnallaan rikkonut ryhmän yhdessä sovittuja pelisääntöjä ja vahingoittanut sekä valtuustoryhmän että puolueen toimintaa. Näin ollen edellytyksiä jatkaa valtuustoryhmän jäsenenä ei enää ryhmän mielestä ollut.

Valtuustoryhmä teki ratkaisunsa ryhmän pelisääntöjen, SDP:n kunnallispoliittisen ohjesäännön 18 § ja puolueen sääntöjen 6 § nojalla. Ryhmä toteaa, että jokaiselta sosialidemokraatteja edustavalta luottamushenkilöltä edellytetään sitoutumista sovittuihin pelisääntöihin, jotka ovat hyvän ja luottamuksellisen ryhmätoiminnan edellytys. Pelisäännöt velvoittavat ryhmän jäseniä toimimaan asiallisesti ja kunnioittavasti niin luottamushenkilötoiminnassa kuin sosiaalisen median kirjoitteluissakin.

Järvenpään sosialidemokraattinen valtuustoryhmä