Jarno Hautamäki: Ryhmäpuheenvuoro talousarviosta

Etusivu,Kirjoituksia

Talousarvioesitys on mielestämme lähtökohtaisesti hyvin kasattu ja kannatettava mutta emme ole tyytyväisiä tämän vuoden talousarvion aikatauluun. Saimme talousarvioesityksen aivan liian myöhään. Ymmärrämme, ettei kaupunginjohtajalla ole helppo homma ottaa kaupunkia haltuun muutamassa kuukaudessa ja sen vuoksi edellytämmekin, että ensi vuoden talousarviota aloitetaan käsittelemään lupausten mukaisesti aikaisemmin kuin meillä normaalisti on totuttu. Haluamme, että valtuutetuille jää tarpeeksi aikaa perehtyä päätettäviin asioihin.
Tyytyväisiä puolestaan olemme osallistavan budjetoinnin pilotointien tulosta talousarvioon sekä lasten ja nuortenlautakunnassa demarien aloitteen läpimenosta koskien viisivuotiaiden maksutonta 20 tunnin varhaiskasvatusta, jonka on määrä alkaa syksyllä 2019.

Suomen talous on tällä hetkellä hyvässä kasvussa, josta saadaan osa tänne Järvenpäähänkin. Ennusteen mukaan Suomi on tällä hetkellä suhdannehuipulla, jonka jälkeen kasvu tulevina vuosina hiipuu mutta on vielä reilusti plussalla jonkin aikaa. Nyt kun vallitsevat vielä hyvät ajat on meidän varauduttava heikompiin vuosiin, ne tulevat varmuudella jossain vaiheessa.

Talousarviossamme on useita varsin kiinnostavia seikkoja, joista demarit haluavat nostaa esille seuraavat.

1: Kaupungin omaisuuden myynnin hallittu lasku
2: Tuottavuus- ja vetovoimainvestointien 2 miljoonan erä
3: Uusi periaate investointiohjelmalle

Lähdetään liikkeelle omaisuuden myynnistä. Viime vuosien kaupunkimme talouden kulmakivenä ovat olleet huomattavat maanmyyntitulot, ilman niitä käsittelisimme nyt suuria, kipeitä ja karvaita leikkauslistoja. Kaupunginjohtajamme ajatus maanmyyntitulojen hallitusta laskusta on terve ja välttämätön toimenpide kaupungin talouden hallinnan vuoksi. Vuoden 2019 talousarvion aivan liian myöhäinen valmistuminen poliittiseen käsittelyyn siirtää tämän aloittamisen vuodelle 2020. Tälle vuodelle jää palvelualueille etsittäväksi n. 600 000€ sopeutukset, joita ei ole erikseen kiinnitetty, vaan lautakunnat yksilöivät nämä asiat käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä vuoden 2019 aikana.

Maanmyyntitulojen hallittu laskeminen ei ole helppo askel. Jos laskemme myyntituloja miljoonaa euroa vuodessa, niin viiden vuoden päästä meillä on tulopohjaa 5 miljoonaa euroa vähemmän nykytilaan verrattuna, joka on katettava talousarviosta muina tuloina tai menojen pienennyksinä. Vähemmällä rahalla on siis saatava yhtä paljon aikaan kuin nykyisinkin.
Käytännössä rakenteelliset muutokset näyttäytyvät tässä asiassa välttämättöminä, mitä varmasti tulemme pohtimaan ankarasti tulevina vuosina. Tähän asiaan on vielä lisättävä kaupungin lainakannan korot. Vääjäämättä korot alkavat nousta ja tulevista korkosuojauksista huolimatta korkokulumme vuodessa kasvavat helposti nykyisestään miljoona euroa, mikä ei ole omiaan auttamaan taloutemme hallintaa.

Ei tule olemaan helppoa kaupungillemme.

Jatketaan tuottavuus- ja vetovoimainvestointien 2 miljoonan euron erästä. Tämä on varsin mielenkiintoinen aloitus tavalle käyttää kaupungin rahaa. Kaupunginjohtaja saa päättää yksin käytöstä 100 000 euroon asti ja suuremmista summista päättää kaupunginhallitus. Valtuustolle asiat raportoidaan kolmesti vuodessa johdon raportin yhteydessä. Pääseekö kaupunginjohtaja käyttämään rahaa miten haluaa? Kyllä pääsee, tosin ei ilman rajoituksia. Jokainen käytettävä euro on perusteltava kannattavuuslaskelmalla, jossa selvästi – korostan selvästi – on osoitettava, että käytetty raha maksaa itsensä takaisin kaupungille. Saa nähdä ollaanko vuoden päästä keskustelemassa asiasta uudelleen.

Ei tule olemaan helppoa kaupunginjohtajallemme.

Siirrytään investointiohjelmaan. Uutuutena talousarvioomme on investointiohjelman uusi periaate. Ideana on, että aikaisempien vuosien päätökset tuovat valmiina investointiohjelmaamme kaksi seuraavaa vuotta ja karkeasti mietimme niitä seuraavia kymmentä vuotta. Meidän on siis alettava miettimään asioita nykyistä pidemmällä aikajänteellä. Tervehdimme ilolla investointien pilkkomista viiteen eri koriin. Näistä vetovoima- ja pitovoimainvestointien korit ovat varsin mielenkiintoiset. Niihinhän kuuluisi esimerkiksi aikaisempien vuosien skeittiparkin ja rantapuiston investoinnit ja taitaisipa saunainvestointikin mennä tähän luokkaan.

Ei tule olemaan helppoa meille päättäjille.

Toisaalta. Tämän ei tarvitse olla helppoa.