Emmi Mäkisen ryhmäpuheenvuoro investointiohjelmasta 2022-2031

Etusivu,Kirjoituksia

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kaupunginvaltuusto päättää tänään Järvenpään kaupungin investointiohjelmasta vuosille 2022-2031. Investointiohjelma on iso kokonaisuus, jonka kautta avautuu näköala kaupungin tulevien vuosien hankkeisiin. Satojen miljoonien eurojen investointiohjelma pitää sisällään monia tärkeitä investointeja kymmenvuotiskaudelle.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on tutustunut huolellisesti esitettyyn investointiohjelmaan. Viime valtuustokaudella investointiohjelmaa karsittiin tuntuvasti valtuuston hyväksymän ponsiesityksen nojalla. Myös tänään hyväksyttävää investointiohjelmaa on karsittu, vaikkakin aiempaa karsintaa maltillisemmin.

Valtuustoryhmämme kantaakin huolta investointiohjelman karsinnan vaikutuksista. Investoinnit kun eivät ole vain euroja paperilla, vaan todellisia ja toteutettavaksi tarkoitettavia, tulevina vuosina eteneviä hankkeita. Haluammekin ryhmänä kysyä, millaisia riskejä kaupungin virkajohto näkee siinä, että investointiohjelman tasoa on leikattu merkittävästi?

Ryhmässämme keskustelua on herättänyt myös koulutien turvallisuus ja siihen liittyvät investoinnit – tai oikeastaan niiden puuttuminen. Esitimme opetuksen ja kasvatuksen palveluverkosta päätettäessä lautakunnassa, että palveluverkon toimeenpanon yhteydessä laadittaisiin koulukohtaiset selvitykset turvallisen koulutien takaamisesta kaikille. Lautakunta hyväksyi ponsiesityksemme yksimielisesti päätökseen.

Ponsiesityksemme tavoitteena on, että selvitysten perusteella tuodaan investointiohjelman seuraavaan päivitykseen mukaan koulutien turvallisuutta parantavia investointeja. Näin pystymme ohjelmaa päivittäessämme tekemään sellaisia päätöksiä, joilla poistetaan lasten ja nuorten koulutien vaaranpaikkoja.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on valmis hyväksymään investointiohjelman esitetyssä muodossa.