Eduskuntavaaleihin 2019 yhteisellä ehdokkaalla

Toiminta

Terijoen Sos.dem. Työväenyhdistys:

EEMELI PELTONEN EDUSKUNTAAN

Järvenpäässä toimiva Terijoen sos.dem. työväenyhdistys on asettunut tukemaan Eemeli Peltosen valintaa eduskuntaan vuoden 2019 eduskuntavaaleissa .    Yhdistys kutsuu mukaan toimintaansa kaikkia, jotka ovat halukkaita rakentamaan demokraattista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa.

Sosialidemokraattien valtakunnallisen kannatuksen nousu  näyttää antavan selvät viitteet kansalaisten näkemysten kääntymisestä nykyhallituksen toimintaa vastaan. Hallituksen jatkuva leikkauslinja on kohdistunut erityisesti vähempiosaisiin, pienipalkkaisiin, eläkeläisiin ja lapsiperheisiin. Se on myös vaurioittanut pahoin koko koulutus- ja kasvatusjärjestelmäämme ja muuta sivistystoimintaamme.

Sosialidemokraattien laaja kannatuksen kasvu antaa hyvät edellytykset SDP:lle palata johtavaksi, rakentavaksi   poliittiseksi voimaksi.

Kaupungin lakisääteisten velvoitteiden kehittämisen lisäksi nähdään sosialidemokraattien keskeisiksi tehtäviksi tulevaisuudessakin asukkaiden peruspalvelujen turvaaminen ja erityisesti heikompiosaisten toimeentulosta huolehtiminen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys ja sen jäsenet toimivat yhdessä Järvenpään sosialidemokraattisen paikallistoimikunnan ja luottamushenkilöiden kanssa.

Pertti Tamm  aloitti yhdistyksen puheenjohtajana

Yhdistyksen puheenjohtajat vaihtoivat  paikkoja , puheenjohtajana  aloitti vuoden 2019 alusta Pertti Tamm, Pentti Virtanen siirtyessä varapuheenjohtajaksi  . Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jaakko  Veijalainen, Leena Hyttinen Arja Eriksson, Jussi Turtola, Tuomo Virtanen, Antti Nieminen ja Pekka Lindroos, Satu Haaparanta,varajäseniksi Erkki Salmi ja Hannu Rajala. Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Jaakko Veijalainen ja taloudenhoitajaksi Pentti Virtanen.
Tilintarkastajaksi valittiin Marjut Torkkeli ja varalle Olli Torkkeli..

Yhdistyksen kuukausikokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas keskiviikko omassa kokoustilassa Ruusutuvalla. Kokouksista ja muista tapahtumista ilmoitetaan Keski-Uusimaa -lehden järjestöpalstalla ja Keski-Uusimaa Viikko- lehden toimintakalenterissa.