Palveluverkkoselvitys palautui demareiden esityksestä

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaassa 9.10.2020.

Järvenpään Opetus- ja kasvatuslautakunta on ollut erikoisen tilanteen edessä, kun se on kaudellaan saanut jopa kaksi kertaa eteensä palveluverkkosuunnitelman, jossa määritetään kaupungin koulujen sekä varhaiskasvatuksen yksiköiden tulevaisuutta. Yleensä tällainen selvitys tehdään ja päivitetään noin 10 vuoden välein, mutta nyt valtuuston vuonna 2018 hyväksyttyä palveluverkkoa, ei kaupungin taloudellisen tilanteen takia voida toteuttaa sellaisenaan. Palveluverkosta on kiireellä luonnosteltu uusi suunnitelma, taloudelliseen tilanteeseen vedoten.

Toki suunnitelmaa ovat omalta osaltaan ravistelleet myös koulujen sisäilmaongelmat, mutta näiden suhteen toiminta on keskittynyt koulurakennusten uusimiseen sekä väistötilojen hallintaan. Itse palveluverkkosuunnitelma, kuitenkin määrittää tulevaisuuden investoinnit sekä koulujen sijainnit sekä koot tulevaisuudessa väestöennusteen sekä -suunnitteen pohjalta.

Koska olemassa olevaa palveluverkkoa ja sen suunnitelmaa on esitetty muutettavaksi lähes yksinomaan taloudelliseen tilanteeseen perustuen, katsomme, että näiden taloudellisten perusteiden on oltava esillä selkeästi myös lautakunnalle päätöksenteon yhteydessä.

Lautakunta on pyytänyt muutoksen tueksi myös kuulemisia, osallistamista sekä vaikutusten arviointeja, jotka ovatkin nyt erittäin kiitettävästi toteutettu aikaisempaan verrattuna. Nämä selvitykset eivät kuitenkaan voi riittää päätöksen tekoon, jos varsinaisia esitettyjen muutosten kautta syntyviä säästöjä ei talouden tunnuslukuina meille pystytä osoittamaan.

Kun joudumme mahdollisesti tekemään valtavan kipeitä leikkauksia kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen, liittyen muun muassa koulujen määrään ja sijoittumiseen tulevaisuudessa, tulee nämä tiedot olla meillä päätöksenteon perusteena näkyvissä. Me nimittäin haluamme tehdä vastuullista politiikkaa ja velvollisuutemme päättäjinä on pystyä perustelemaan päätökset. Koskevathan ne kuitenkin suurta osaa kuntalaisista. Jos leikkauksia joudutaan tekemään taloudellisin perustein, pitää näkyvillä olla myös kipeistä leikkauksista syntyvät säästöt. Eri skenaarioineen, väestöennusteineen ja vaihtoehtoineen.

Näihin seikkoihin perustuen, lautakunnalle esitetty päätösehdotus uudesta palveluverkkosuunnitelmasta, oli mielestämme siltä osin vaillinainen ti 6.10. että Emmi Mäkisen (sd) ehdotuksesta Arto Luukkasen (ps) kannattamana, lautakunta päätti palauttaa palveluverkkosuunnitelman uudelleen valmisteluun äänin (8/5).

Lautakunnan sosialidemokraatit eivät halua tehdä päätöksiä liiallisessa kiireessä tai aineistolla, josta puuttuvat säästöstä syntyvät talouden luvut kohdistettuina niille toimenpiteille ja perusteille, joilla verkkoa ylipäänsä esitetään muutettavaksi.

Satu Tuominen (SDP), puheenjohtaja, opetus- ja kasvatuslautakunta

Emmi Mäkinen (SDP), jäsen, opetus- ja kasvatuslautakunta

Mikko Laakkonen (SDP), jäsen, opetus- ja kasvatuslautakunta