Satu Tuomisen ryhmäpuhe talousohjelmakehyksestä 2023-2026

Etusivu,Kirjoituksia


Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuhe käsiteltäessä vuosien 2023-2026 talousohjelmakehystä valtuustossa 12.9.2022.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä kokousta seuraavat

Osavuosikatsauksen tilinpäätösennuste on selvästi negatiivinen ja vaikuttaa siltä, että tilanne tulee huononemaan vielä entisestään vuoden loppuun mennessä. Vaikka verotulot ja valtionosuudet ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan, ovat palvelualueet toisaalta ylittämässä määrärahansa yhteensä noin miljoonalla. Huolestuttavinta tilanteessa on kuitenkin se, että Sote -kustannusten nousua ei edelleenkään ole pystytty pysäyttämään tai edes hillitsemään. 

Tämänhetkinen sotemäärärahan menoylitysarvio on lähes 12 miljoonaa kaupungin budjettiin nähden. Keusoten kustannusten ylitys tällä hetkellä yhteensä n. 45 miljoonaa. Erityisen vakavaksi tilanteen tekee se, että kustannusten nousu ei näytä loppuvan tähän. 

Taustalla tulee muistaa, että koko maan toteutunut sotemenokehys tulee vaikuttamaan kuntien tuleviin rahoitusvastuisiin. Lisäriskinä on vielä palkkaharmonisoinnin sekä yleisen hintojen korotusten vaikutus. TE-palveluiden siirto, joka tulee muuttamaan myös kuntien toimintaa merkittävästi, ei laskelmissa ole vielä edes huomioitu. 

Jokainen ymmärtää, että lähtötilanne sote-uudistukselle oli kaikkea muuta kuin ihanteellinen: samaan aikaan rakenteiden uudistamisen osalta koneistoa kuormitettiin äärimmilleen pitkittyneen koronapandemian kanssa.  Ja nyt puretaan siihen liittyvää hoitovajetta.  Sen purkamiseen saattaa mennä jopa kaksi vuotta. Tämä ei ole helppo tilanne kenellekään, mutta ei sellainenkaan, jossa voimme hyväksyä jatkuvat ylitysuutiset olkaa kohauttamalla. 

Nuorissa on tulevaisuus, mutta millaista tulevaisuutta heille rakennamme? Pitkittynyt koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota ja ilmastokriisi ovat heikentäneet nuorten hyvinvointia eikä tilanne näytä helpottavan, kertoi MIELI ry tiedotteessaan viime viikon lauantailta. Pelkästään Mieli ry:n Kriisipuhelimeen on vastattu tänä vuonna tuplasti enemmän kuin ennen pandemiaa. Samanlaista viestiä on kertonut MLL.

Karua kieltä nuorten pahoinvoinnista voi lukea myös valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn vastauksista. Erityisesti 2021 -tuloksissa esille nousee tyttöjen merkittävästi lisääntynyt  ahdistuneisuus sekä yksinäisyyden kokemukset. Yleiseen pahoinvointiin vaikuttaa tutkimuksen mukaan voimakkaasti myös perheen koettu taloudellisen tilanteen heikkeneminen. Tähän liittyen viimeaikaiset uutiset energian ja elinkustannusten noususta eivät ainakaan tätä huolta helpota.

Samaan aikaan, kun päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa yritetään korjata pandemiaan liittyvästä yksinäisyydestä, sekä etäopiskelusta johtuvaa oppimistulosten laskua, kamppaillaan niissä aivan uusien haasteiden, väkivallan lisääntymisen, kanssa. Opetus- ja kasvatuslautakunta esitti jo kaksi vuotta sitten syvän huolensa siitä, mitä tapahtuu, jos leikkausten jälkeensä jättämää tyhjiötä oppilaiden kohtaamisessa ja yksilöllisen avun tarjoamisessa ei pystytä korjaamaan. Nyt näyttää siltä, että leikkauksia joudutaan tekemään lisää. Mistä? Ja minkä kustannuksella?

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää syvän huolensa lasten ja nuorten alati kasvavasta pahoinvoinnista, jos joudumme jatkamaan leikkaustoimia samalla metodilla kuin edellisinä kausina.  

Olemme huolissamme myös perheiden sekä ikääntyvien pahoinvoinnista. Keinoja ja välineitä kustannusten hillitsemiseksi sekä leikkausten tekemiseksi tulisikin nyt ensisijaisesti pyrkiä hakemaan muualta. 

Investointitaso on edelleen erittäin korkea eikä tulorahoitus riitä niiden rahoittamiseen. Jos jotain positiivista tilanteesta löytäisi on sitä se, että koulujen sisäilmaongelmat on saatu hyvin pitkälti ratkaistua. Suurempia yllätyksiä ei tältä puolelta pitäisi ilmaantua. Investointiohjelmaa karsimalla tai hankkeita siirtämällä tulisikin pyrkiä nyt löytämään keinoja lainanoton hillitsemiseen. Niiden osalta karsintaa tulee tehdä kuitenkin ajatuksella, etteivät leikkaustoimet  tarkoita lisäkuluja tulevaisuuteen. 

Kaupunginhallituksessa lisättiin pykälän päätökseen kohta, jossa lautakunnille annettiin toimeksianto selvittää liikkumavaratoimenpiteitä. Toive liittyi siihen, että niitä selvitettäisiin ajoissa, jotta ne olisi pohdittu hyvissä ajoin, jos niitä tarvitaan. 

Syytä olisi kuitenkin pohtia sitä, miten liikkumavara- tai leikkaustoimenpiteet kohdistuisivat tasapuolisemmin  kuntalaisten hyvinvoinnin osalta kriittisille toimialueille. Uudessa kaupunkistrategiassa olemme todenneet: Rakennamme yhdessä kaupunkia, jossa järvenpääläisellä on turvalliset juuret ja kantavat siivet. Tässä tilanteessa palveluiden saatavuus ja hyvinvoinnin turvaaminen painanee vaakakupissa enemmän kuin loisteliaat kulissit. Niitäkin tarvitaan, mutta pidetään ensin hyvää huolta toisistamme.