Järvenpään demarit pitävät tärkeänä osallisuutta kaupungin kehityksen suunnittelussa

Etusivu,Kirjoituksia,Vaalit

Uusi yleiskaavaprosessi on hyvä esimerkki mittavasta projektista, jonka suunnittelussa kuntalaiset on jo hyvin huomioitu. Järvenpään sosialidemokraatit haluavat, että tällä vahvan osallistamisen tiellä jatketaan myös muissa kaupungin suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä ja prosesseissa.

Kuntalaisille järjestetyt kaupunkisuunnitteluillat sekä Järvenpään Opiston järjestävät kaavakurssit ovat hyviä esimerkkejä toimintatavoista, jotka lisäävät kuntalaisten tietämystä kaupunkisuunnittelusta. Järvenpään sosialidemokraatit pitävät tärkeänä, että vastaavia toimintatapoja hyödynnetään runsaasti myös tulevaisuudessa.

Vähintään yhtä tärkeänä me Järvenpään sosialidemokraatit pidämme sitä, että asukkaille tarjotaan mahdollisuus hyvissä ajoin kommentoida ja vaikuttaa heidän asuinalueisiinsa liittyviin kehityssuunnitelmiin. Esimerkiksi yleiskaavan muutoksista on tärkeää tiedottaa asukkaita hyvissä ajoin. Näin turvataan se, että valituksia ym. rakentamista ja kehitystä hidastavia esteitä ei pääse syntymään.


Järvenpään sosialidemokraatit tavoittelevat kaupunkia, jossa:

  • Yleiskaavan 2040 suunnitteluprosessi on mahdollisimman osallistava ja kuntalaiset huomioiva.
  • Kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan aktiivisesti heidän asuinalueitaan koskeviin rakennus- ja kehittämissuunnitelmiin.
  • Alueiden asukkaille suunnattuja kaupunkikehitysiltoja sekä Järvenpään Opiston kaavoituskursseja hyödynnetään osana kaupunkilaisten osallistamista.