Emmi Mäkisen puhe punaisten haudalla 1.5.2017

Etusivu

Kunnioitetut veteraanit, hyvät toverit ja ystävät!

Sodat syttyvät siitä miten oikeudenmukaisuutta jaetaan, yhdenvertaisuutta tulkitaan ja valtaa käytetään. Ne syttyvät siitä, että kansalaisia ei aidosti kuulla.

Tänäkin päivänä ympäri maailmaa käydään taisteluja kansakuntien sisällä. Luemme päivittäin uutisia siitä mihin kansan kahtiajako, sorto, epätoivo ja köyhyys sekä suurimman arvomme, demokratian tukahduttaminen voi pahimmillaan johtaa. Valitettavasti ongelmia ei ratkota konfliktialueilla rauhanomaisesti, vaan niin kauan kun kyky ja halu tällaiseen antaa etsiä itseään, jatkuu kärsimys ja väkivalta ja kuolema, loputtomassa kurimuksessa.

Lähes 100 vuotta sitten v. 1918, oli Suomessa  oma kansanedustuslaitos ja kansalaisten keskuudessa vallitsi yhtenäinen halu irrottautua staarin Venäjästä sekä yhtälailla jaettiin näkemys itsenäisyyteen pyrkimisestä. Tuon ajan työväestö sekä maaseudun torpparit kokivat kuitenkin pettymystä, sillä sosiaaliset ja taloudelliset uudistukset antoivat odottaa itseään.

Tämä epäoikeudenmukainen kohtelu työväestöä sekä vähäväkistä kansanosaa  kohtaan, johti kapinaan, jossa työläiset puolustivat oikeuttaan arjen perusedellytyksiin , kuten työhön, ruokaan, säälliseen palkkaan, asuntoon ja oikeuteensa osallistua yhteiskuntaan vaikuttamiseen. Taistelu uuden ja uljaamman yhteiskunnan puolesta syntyi sosialidemokraattien organisoiduttua aseellisesti.Kansannousu oli kuitenkin kukistettu vain muutamassa kuukaudessa ja voittajan toimet häviäjää kohtaan ovat  tunnetut.

 

Taisteluiden uhreiksi joutui myös täysin ulkopuolisia. Murhat ja kostonkierteen kärsijät olivat monesti heitä, joilla ei ollut mitään tekemistä tapahtumien kanssa. Punaisten taistelijoiden kohtalona oli vankeus, nälkäkuolemat vankileireillä ja teloitukset, vaikka taistoon lähdettiin tarkoituksena oikaista ja lopettaa vuosisatainen sorto ja sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus.

Nämä tapahtumat jättivät syvät haavat osapuolille. Silti talvisotaan sekä sitä seuraavaan jatkosotaan käytiin rinta rinnan, yhdessä puolustamaan isänmaata. —- Aina tähän hetkeen, lähes yhtäjaksoisesti, on hyvinvointi suomalaisten keskuudessa kasvanut.

Demokratia on vahvistunut ja sitä on pidetty jopa itsestään selvyytenä yhteiskunnassamme. Nyt kuitenkin aikamme näyttää siltä, että nämä  tämän päivän itsestään selvyydet uhkaavat muuttua tulevaisuuden utopioiksi. Sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus ovat yhteiskunnassamme lisääntyneet ja maassamme elää suuri kansanosa epäinhimillisessä köyhyydessä ja kurjuudessa.

Historiamme elää ja sisältyy siis myös nykyhetkeen. Vallassa oleva hallitus on kaventanut työväen oikeuksia, rakentanut maahamme uudelleen luokkayhteiskunnan ja toimii tavalla, jossa vähäosaisten palveluita ja elinoloja heikennetään ja joka syrjäyttää leikkauksillaan suuren määrän ihmisiä ja kasvattaa tuloeroja. Tällaiset olosuhteet kasvattavat alustaa erilaisille poliittisille ääriliikeille ja epätoivoisille teoille. Epätasa-arvo ajaa ihmisiä murheellisiin tekoihin.

Pettymys päättäjiin sekä demokratian toimivuuteen, kiihdyttävät tätä kehitystä entisestään. —- Toverit, meidän tehtävämme on turvata demokratian tulevaisuus jatkossakin!

 

Meidän tehtävämme on pysäyttää köyhyyden lisääntyminen ja syrjäytyminen! Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että jokainen ihminen on yhteiskunnan täysivaltainen jäsen!

Ne arvot, joiden puolesta punaiset aikanaan taistelivat, ovat arvoja, jotka vaativat edelleen puhujat puolestaan.Niitä puheita ei pidetä vain työväenluokan eduksi, vaan ne ovat vaatimuksia kaikkien suomalaisten ja isänmaamme  Suomen eduksi.

Hyvät toverit, edesmenneiden muisto velvoittaa meidät siihen.

Niiden tovereiden muisto, jotka antoivat henkensä uskoessaan ja pyrkiessään oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen yhteiskuntaan!

Sitä työtä jatkamme tänään, huomenna ja niin kauan, kun vastavoimamme toimet epätasapainoa aiheuttavat!

Toverit, me emme voi pysähtyä tai väsyä liikkeessämme, vaan meidän tulee olla jatkossakin se kansanliike joka eilen, tänään ja huomenna puolustaa aatettamme ja samalla kaikkia niitä, jotka aatettamme elääkseen tarvitsee.

Siihen pyrimme, sen puolesta toimimme!

Kommentoi